Geografisch thema

Vaartstraat

ID: 1043   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1043

Beschrijving

Van Diestsestraat tot Vaart. Haar oudere benaming "Coestrate", reeds vermeld in de 13de eeuw, verwijst naar het traject dat de Leuvenaars hier eertijds volgden om hun koeien extra muros te laten grazen in de moerassige weiden van de zogenaamde "Loevennenbeemde". Haar huidige benaming dateert van na het graven van de Leuvense vaart in 1750.

Lange, licht gebogen straat, vanouds een secundaire uitvalsweg, die stilaan uitgroeide tot een in hoofdzaak residentiële buurt, ingenomen door burger- en herenwoningen van ambachtslui, hoogleraren, patriciërs en aristocraten, residenties van kloosterorden en een aantal vestigingen van belangrijke universitaire colleges, een proces dat voortduurde tot omstreeks de eeuwwisseling en heden nog duidelijk afleesbaar is uit de behouden waardevolle scenografie van de straat.

Ter hoogte van de Vissersstraat bleven nog belangrijke relicten bewaard van het voormalige augustijnenklooster. De orde van de broeders eremieten van Sint-Augustinus vestigde zich te Leuven circa 1236, in de nabijheid van de Vismarkt en van de Sint-Jan-de-Doperkapel die ze aanvankelijk als bidplaats gebruikte en waar de vissers als patroonheilige de paus en martelaar Sint-Clemens vereerden. In 1265 kregen de broeders toelating tot oprichting van een klooster. Door stelselmatige nieuwbouw en uitbreidingen op de verworven eigendommen namen hun kloostergebouwen en -tuinen op het einde van de 18de eeuw het volledige gebied in binnen de omtrek Vissersstraat, Vismarkt, Dijle/oude stadswal (Karel Van Lotharingenstraat) en Vaartstraat. Binnen het deels ommuurde en via meerdere poorten toegankelijke complex leidde de "Augustijnengang" (huidige Vissersstraat) naar de tussen 1265 en 1284 opgetrokken gotische Sint-Jan-de-Doperkerk die de zuidelijke zijde innam en waar het kort na 1509 herbouwde kloosterpand op aansloot, met annex het huis van de prior. Ten westen aan Vismarkt en Dijle (huidige Karel van Lotharingenstraat) paalden voornamelijk 16-17de-eeuwse bijgebouwen: onder meer de keuken met winterrefter, het kleine gastenverblijf, een spreekhuis, de brouwerij en de vleugel met zieken- en gastenverblijf. Ten noorden was het domein begrensd door een muurgedeelte en twee torens van de eerste, 12de-eeuwse stadsomwalling. De oostelijke gebouwen aan de Vaartstraat tenslotte, waren ingenomen door het in 1680 herbouwde literaire college of de zogenaamde Latijnse school, magazijngebouwen en een huis ter hoogte van de Steenpoort. Na de opheffing tijdens de Franse Omwenteling werd het klooster in 1798 aan verscheidene particulieren verkocht. Het complex werd deels gesloopt - onder meer de kerk (1801) en het grootste gedeelte van het kloosterpand -, diverse gebouwen werden verbouwd, gronden verkaveld en beginjaren 1900 bebouwd met particuliere woningen. Van de bewaarde, doch verbouwde gedeelten van het vroegere klooster getuigen thans nog de nummers 33, 39 en 41-45, Vismarkt nummers 11-16 en Karel van Lotharingenstraat nummer 25.

 • LEFEVER, F.A., Daar waar de Augustijnen woonden ..., in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving, deel 24, 1984, p. 97-132.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is deel van
  Leuven
  Leuven (Leuven)

 • Omvat
  Augustijnenklooster met humanioracollege
  Vaartstraat 33, 39, 41, 43, 45 (Leuven)

 • Omvat
  Brouwerij Breda
  Vaartstraat 60, 62 (Leuven)

 • Omvat
  Brouwerij De Kardinaal
  Vaartstraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Vaartstraat 113 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis In Zeelandt 1780
  Vaartstraat 167 (Leuven)

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis
  Vaartstraat 139 (Leuven)

 • Omvat
  Classicistische herenhuizen
  Vaartstraat 48, 50, 54 (Leuven)

 • Omvat
  Eclectisch hoekhuis naar ontwerp van O. Devos
  Vaartstraat 27 (Leuven)

 • Omvat
  Eclectische burgerhuizen
  Vaartstraat 66, 68, 70 (Leuven)

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen
  Vaartstraat 49, 51, 53, 55 (Leuven)

 • Omvat
  Gekoppelde stadswoningen
  Vaartstraat 29, 31 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Vital Decosterstraat 108 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Vaartstraat 64 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis en kapel
  Vaartstraat 90, 92A, 92B (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis in neorenaissancestijl
  Vaartstraat 74 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuizen met empiregevels
  Vaartstraat 57, 59 (Leuven)

 • Omvat
  Kantoren en werkplaatsen
  Vaartstraat 34, 36 (Leuven)

 • Omvat
  Laat-classicistische burgerhuizen
  Vaartstraat 119-123 (Leuven)

 • Omvat
  Laat-classicistische herenhuizen
  Vaartstraat 56 (Leuven)

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis
  Vaartstraat 117 (Leuven)

 • Omvat
  Laatclassicistische stadswoning
  Vaartstraat 21 (Leuven)

 • Omvat
  Luxemburgcollege
  Vaartstraat 30-32 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Vaartstraat 47 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Vaartstraat 115 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Vaartstraat 23 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning in traditionele stijl
  Vaartstraat 16 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning met lijstgevel
  Vaartstraat 15 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning van de 17de eeuw
  Vaartstraat 17 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Vaartstraat 44, 46 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Vaartstraat 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen in wederopbouwstijl
  Vaartstraat 8, 10, 12, 14 (Leuven)

 • Omvat
  Straatwand samengesteld uit burgerhuizen
  Vaartstraat 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 (Leuven)

 • Omvat
  Traditionele stadswoning
  Vaartstraat 19 (Leuven)

 • Omvat
  Traditionele stadswoning
  Vaartstraat 18 (Leuven)

 • Omvat
  Traditionele stadswoning
  Vaartstraat 20 (Leuven)

 • Omvat
  Tweeverdiepingshuis
  Vaartstraat 28 (Leuven)

 • Omvat
  Villerscollege
  Rijschoolstraat 19, 19A, Vaartstraat 24 (Leuven)