Den Roosenboom en De Soete Naem Jesus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Nieuwstraat
Locatie Korte Nieuwstraat 11, 11A, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Roosenboom en De Soete Naem Jesus

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument De Soete Naem Jesus: bovengevel en daken
gelegen te Korte Nieuwstraat 11A (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geheel van twee traditionele diephuizen genaamd “Den Roosenboom” en “de Soeten Naem Jesus”, uit het derde kwart van de 17de eeuw. Beide trapgevels werden in 1925 gerestaureerd met een premie van de stad Antwerpen, respectievelijk in opdracht van de "Usines Ribby" en Alexis Mesot, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1924. Gevelstenen aangebracht na de restauratie, vermelden de huisnaam, het bouwjaar 1657 en het restauratiejaar 1925. De werken betroffen het decaperen, herstellen en aanvullen van het bak- en zandsteenparement, het vernieuwen van kruiskozijnen, waterlijsten, dekstenen en topstukken, en de bouw van de huidige, pseudo-traditionele winkelpuien uit witte natuursteen.

Het project is illustratief voor de gangbare, ingrijpende restauratiepraktijk van het architectenbureau Cols en De Roeck tijdens het vroege interbellum, met als streven de oorspronkelijke toestand naar ideaalbeeld te herstellen. Tot de vergelijkbare voorbeelden uit de jaren 1920 behoren “Sint-Jacob in Galiciën” in de Braderijstraat, "Sint-Hiëronymus", “Sint-Augustinus" en "Sint-Gregorius" in de Everdijstraat.

Diephuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). Samenstel van twee trapgevels elk met zeven treden en een overhoeks topstuk, in bak- en zandsteenbouw met speklagen, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. De winkelpuien zijn gevat in brede korfbogen met geprofileerde dagkanten en doorgetrokken waterlijsten op imposten. Het houten schrijnwerk van de puien, met een inspringend zijportaal vanaf een hardstenen plint, is typisch voor het midden van de jaren 1920. Op de eerste verdieping, register van kruiskozijnen met kwartholle negblokken, druiplijsten en wigvormige ontlasting, vanaf een geprofileerde waterlijst. De tweeledige, door omlopende waterlijsten gemarkeerde geveltoppen, worden in het eerste register geopend door een rechthoekig drielicht met druiplijsten, kwartholle posten en negblokken, het lagere middenluik met een latei op korbelen. Een rechthoekig luik met druiplijst en kwartholle negblokken onder een balkgat, doorbreekt telkens de topgeleding.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1924#19341.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Korte Nieuwstraat

Korte Nieuwstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.