Collectief

Cols - De Roeck

ID
151
URI
https://id.erfgoed.net/personen/151

Beschrijving

Architectenbureau Cols-De Roeck was gedurende 53 jaar actief (1912-1965) en realiseerde een uitgebreid oeuvre. Hun realisaties situeren zich hoofdzakelijk in de provincie Antwerpen en het bureau verwierf vooral aanzien met haar bedrijfs- en kantoorarchitectuur. Hun oeuvre omvatte daarnaast tuinwijken, private woningen, appartementsgebouwen, religieuze architectuur en diverse andere typologieën:

  • Jaren 1920-30: cottages, landhuizen in anglo-normandische stijl, woningen in neoclassicisme.
  • Na de Tweede Wereldoorlog: verder zetten van rustieke bouwstijl, stads- en plattelandswoningen.
  • Jaren 1950-60: kantoren en industriële vestigingen in Antwerpen en omgeving.

Na 1965 gingen enkele medewerkers verder met de vennootschap onder de naam Groep Vincent Cols (Joseph Frickel, André Vermeyen, Jean Vuylsteke), en nadien als Architectengroep Georges Gilliot (Joseph Frickel, Jean Vuylsteke).

  • LAUREYS D. 2003: Cols, Vincent en De Roeck, Jules in: VAN LOO A. e.a., Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 216-217.
  • LAUREYS D. (red.) 2004: Bouwen in beeld. De collectie van het architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Turnhout, 166-171.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw in art deco

Lange Herentalsestraat 53 (Antwerpen)
In 1936 tekende het architectenbureau v. Cols en J. De Roeck de plannen voor dit art deco appartementsgebouw voor rekening van G. Quaeyhagens, die woonde op dit adres en de bestaande woning ervoor liet afbreken.


Appartementsgebouw in art-decostijl

Leopoldstraat 21, Willem Tellstraat 1 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl op de hoek van de Leopoldstraat en de Willem Tellstraat, opgetrokken in opdracht van de weduwe L. Cavents, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1922. Aanvankelijk gepland met een mansardedak en puntgevels als bekroning van de risalieten, werd tijdens de bouw in 1923 geopteerd voor een attiekverdieping onder een plat dak en polygonaal afgewerkte risalieten.


Appartementsgebouw in art-decostijl

Jan Van Rijswijcklaan 11 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in sobere art deco in opdracht van Charles Peeters-Mennen, naar een ontwerp van de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1932.


Appartementsgebouw in art-decostijl

Doornelei 10 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in sobere art-decostijl, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1935. De opdrachtgevers, de familie A. Cols-Spruyt waren vermoedelijke naaste verwanten van architect Cols.


Arbeiderswoningen

Poelkapellestraat 28-30 (Langemark-Poelkapelle)
Twee woningen van een oorspronkelijk langere huizenrij, vermoedelijk deel uitmakend van modernistisch geïnspireerd eenheidsproject.


Architectenwoning Vincent Cols

Della Faillelaan 24 (Antwerpen)
Villa in art-decostijl, opgetrokken naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1922. Bouwheer was Vincent Cols zelf, voor wie het landhuis als privéwoning bedoeld was. In 1931 liet hij een kleine verbouwing uitvoeren, waarbij het oorspronkelijke overdekte terras aan de tuinzijde werd gedicht en geïncorporeerd in de woonkamer.


Art-decoburgerhuis

Boekenberglei 186 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere art deco, gebouwd naar een ontwerp door architect Jef Huygh uit 1935. De woning werd opgericht voor Petrus Leysen-Scheyltjens door de Antwerpse bouwpromotor 'Entreprises Immobilières, Financières et Commerciales'. In 1960 liet eigenaar Ch. Ducheyne het gelijkvloerse niveau vergroten naar een ontwerp door architecten Vincent Cols en Jules De Roeck.


Art-decoburgerhuis

Broederminstraat 54 (Antwerpen)
Art-deco-burgerwoning gebouwd circa 1923 naar ontwerp van V. Cols en J. De Roeck, tevens eigendom van De Roeck.


Belgische Fruitbeurs

Zeevaartstraat 1 (Antwerpen)
Veilinggebouw opgericht op initiatief van de verenigde handelaars in exotisch fruit Gérard Koninckx Frères, Fruitbrokers Spiers & White, Léon Van Parys en Valenciana. Het ontwerp door Vincent Cols, Jules De Roeck, Alfred Portielje en Joseph Somers dateert uit 1935-1936.


Burgerhuis in art deco

Arthur Goemaerelei 56 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere art deco gebouwd in opdracht van Jos Laroche, naar een ontwerp van de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1922. Deze rijwoning in halfopen bebouwing werd gelijktijdig met de aanpalende woning Béliard (nr. 58) opgetrokken, eveneens ontworpen door Cols en De Roeck, waarvan de tuin achter het perceel doorloopt.


Burgerhuis in art-decostijl

Lange Lozanastraat 232 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl naar een ontwerp door de architect Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1928, uitgevoerd door aannemer Pieter Le Cluyse-Janssens uit Berchem. Bouwheer was de bankier graaf Henry Le Grelle (Antwerpen, 1865-Antwerpen, 1934), gehuwd met Anna de Gruben (Antwerpen, 1864-Antwerpen, 1932).


Burgerhuis in art-decostijl

Theophiel Roucourtstraat 34 (Antwerpen)
Burgerhuis in zakelijke art-decostijl, gebouwd naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1932.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Peter Benoitstraat 13 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer P. Van Doosselaere, naar een ontwerp door Eugène Geefs uit 1923, voltooid in 1924. Het hotel is de laatst gekende realisatie van de architect, die actief was vanaf omstreeks 1885 tot zijn overlijden in 1925.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Koninklijkelaan 51 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl, het rechterpand van een ensemble van drie woningen (nummers 53 en 55) in 1913 ontworpen door de architect Paul Stordiau. Opdrachtgever en uitvoerder was de aannemer François Vermeulen, die zelf het middenpand nummer 53 betrok.


Burgerhuis in eclectische stijl

Desguinlei 174 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl met art-nouveau-inslag gebouwd in opdracht van de zangeres Elisa Levering, naar een ontwerp door de architect Jan Jacobs uit 1912. Tot het bouwproject behoorde een turnzaal onder zadeldak, ingeplant achter in de tuin over de volledige breedte van het perceel.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat 52-56 (Antwerpen)
‘Maison de campagne’ in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1852 opgetrokken in opdracht van de heer Ed. Van Der Straeten. Joseph Lambo-Franssen liet het pand in 1884 uitbreiden met een poorttravee, door aannemer Corneille Joseph Kennes. Getroffen door de Duitse beschietingen van 1914, werd het hotel door Charles Peeters-Mennen 'heropgebouwd', naar ontwerp van architect Edmond Van Waeterschoodt uit 1915.


Burgerhuis in neorégencestijl

Mechelsesteenweg 162 (Antwerpen)
Burgerhuis in neorégencestijl naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1921. Opdrachtgever was Louis Van Bockel, die al in 1912-1913 een pakhuis en kantoren door het pas opgestarte architectenbureau had laten bouwen in de Bredastraat.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Arthur Goemaerelei 58 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd voor opdrachtgever Béliard, naar een ontwerp van de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1922. Deze rijwoning in halfopen bebouwing werd gelijktijdig met de aanpalende woning Laroche (nr. 56) opgetrokken, eveneens ontworpen door het bureau Cols en De Roeck.


Century Center

De Keyserlei 58-62 (Antwerpen)
Winkel- en kantoorcomplex met gelijkvloerse winkelgalerijen die uitmonden in Pelikaans- en Vestingstraat, aangelegd circa 1980 onder leiding van E. Posson en Y. Donck.


De Stove

Lijnwaadmarkt 9 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trap- of huistoren dat in kern opklimt tot de 16de eeuw. Ingrijpende restauratie met reconstructie van de trapgevel in opdracht van Paul Gilliot, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1955-1956.


Den Kleinen Valk

Kipdorp 53 (Antwerpen)
Burgerhuis met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast en verhoogd met een tweede verdieping naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866. Opdrachtgever van deze werken was de bankier Jean-Baptiste Van de Put (Antwerpen, 1824-Antwerpen, 1867), echtgenoot van Marie Catherine Heirman (Antwerpen 1826-Antwerpen, 1916).


Den Roosenboom en De Soete Naem Jesus

Korte Nieuwstraat 11, 11A (Antwerpen)
Twee traditionele diephuizen met trapgevel gedateerd 1657. Gevelrestauratie met stadstoelage naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1924.


Flatgebouw in naoorlogs modernisme

Jan Van Rijswijcklaan 82 (Antwerpen)
Flatgebouw in naoorlogs modernisme op de hoek met de Markgravelei, een vastgoedproject van nv R.A.P. naar een ontwerp van de architecten J. Meyers en L. Pennartz uit 1972.


Garage in art-decostijl

Begijnenvest 94 (Antwerpen)
Garage in art-decostijl, volgens de bouwaanvraag uit 1920 gebouwd in opdracht van Raymond Ruys, uitbater van het Juwelenhuis Ruys even verderop in de Sint-Jorispoort. In 1926 liet hij door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck een verdieping toevoegen.


Garage Permeke

De Coninckplein 26 (Antwerpen)
Garage in art-decostijl opgetrokken in opdracht van Oscar Permeke en August (Gust) Vermeulen, naar een ontwerp door de aannemers Gebroeders Vermeulen uit 1926. Het betrof de aanpassing van een bestaand garagecomplex, waarvan de voorbouw werd heropgebouwd. Gesloopt.


Geheel van drie rijwoningen in zakelijke art deco

Beschavingstraat 8-12 (Antwerpen)
Geheel van drie rijwoningen in zakelijke art-decostijl, opgetrokken naar een ontwerp van architectenbureau Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1932. Nummer 8 werd gebouwd voor eigen rekening van Vincent Cols en Jules De Roeck, nummer 10 in opdracht van Frans Van de Velde, en nummer 12 van in opdracht van C. Claessens-Van den Bosch.


Geheel van kantoor- en appartementsgebouw in beaux-artsstijl

Lange Gasthuisstraat 8-10, Oudaan 32 (Antwerpen)
Ensemble gevormd door een kantoorgebouw en een appartementsgebouw in beaux-artsstijl naar ontwerpen door Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1913 en 1914. Opdrachtgever was graaf Rodolphe van der Stegen de Schrieck.


Geheel van vier meergezinswoningen

Van Schoonbekestraat 140-146 (Antwerpen)
Vastgoedproject, aanvankelijk opgezet als een symmetrisch geheel van vier gekoppelde meergezinswoningen in vroege art-decostijl, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1923. Opdrachtgevers waren de heren J. Everaerts, H. Thomas en de aannemer G. Verbeeck, die vermoedelijk instond voor de bouw. Voor het nummer 140 diende Verbeeck in 1924 een gewijzigde bouwaanvraag in.


Gekoppelde burgerhuizen in cottagestijl

Arthur Goemaerelei 95-97 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in cottagestijl, gebouwd in opdracht van L. Fuchs en mevrouw Lebrasseur, naar een ontwerp van de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1922. De rijwoningen met een straatbreedte van elk twee ongelijke traveeën, tellen twee bouwlagen onder een zadeldak.


Gesticht voor Doofstomme Kinderen

Jonghelinckstraat 17 (Antwerpen)
Gesticht voor Doofstomme Kinderen, later Koninklijk Instituut voor Kinderen met Gehoor-, Spraak-, Taal- en/of Leesstoornissen, en heden campus "Jonghelinckshof" van het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen.


Handelshuis F. Goossens

Frankrijklei 120, Tabakvest 41 (Antwerpen)
Handels- en wooncomplex gebouwd in opdracht van F. Goossens, zaakvoerder van het niet nader geïdentificeerde winkelbedrijf met dezelfde naam. De architecten Vincent Cols en Jules De Roeck tekenden in 1928 voor het ontwerp, in samenwerking met de architect Georges Thielens.


Haringrokerij

Kronenburgstraat 34 (Antwerpen)
De haringrokerij is het opvallendste complex in de Kronenburgstraat. De rokerij, opgericht rond 1893 door de gebroeders Henri en Eduard Vanden Bemden, is ondertussen vooral bekend door de reconversie van dit beschermde monument tot gemeenschappelijk woonproject. Het complex werd in 1987 beschermd als monument; de bijhorende tuin als stadsgezicht.


Hotel de Knyff

Lange Nieuwstraat 17 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis in 1802 gebouwd door Pierre Jean Coreblom in opdracht van Charles Joseph Xavier de Knyff. Het hotel werd in 1875 Jean Baptiste Vereecken verhoogd in opdracht van Emile Van Put, en in 1920 door het bureau Cols en De Roeck verbouwd tot bankgebouw.


Hotel Theodoor Van Bever

Begijnenvest 104 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van stadsingenieur Theodoor Van Bever, naar een ontwerp door de architect Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1867. De volgende eigenaar bankier en politicus Alexandre de Browne de Tiège, liet door de architect Jean Baptiste Vereecken in 1883 een kantoor optrekken in de tuin.


Kantoorgebouw IMALSO

Thonetlaan 102 (Antwerpen)
Modernistisch kantoorgebouw met garage en ateliers, opgetrokken als hoofdzetel van de intercommunale IMALSO, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1953. Aangevat begin 1954, werd het complex voltooid in 1955.


Magazijnen Alfred en Schmidt

Duboisstraat 48, 50A (Antwerpen)
Monumentaal complex van twee huidenpakhuizen op de hoek van Duboisstraat en Fuggerstraat, gebouwd in opdracht van Jacques-Ernest Osterrieth, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.


Meesterwoning in eclectische stijl

Mozartstraat 25 (Antwerpen)
Meesterwoning met koetshuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de luitenant Oscar Mathias Houa-Mariani, naar ontwerp van Ferdinand Hompus uit 1886. Verbouwd voor Louis Schaeffer-Demblon, naar ontwerp van Louis Corneel Buisseret-Fierens uit 1896.


Modernistisch appartementsgebouw

Orgelstraat 2 (Antwerpen)
Modernistisch appartementsgebouw ingeplant op een perceel tussen de Orgelstraat en de Leopoldstraat, opgetrokken in opdracht van de Naamlooze Maatschappij Beleggingskantoor “Brabo”, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1938. Het programma omvatte oorspronkelijk drie winkels met woonflat over begane grond en eerste verdieping, en in totaal acht appartementen op de bovenste vier verdiepingen.


Modernistische villa

Sorbenlaan 29 (Antwerpen)
Modernistische villa gebouwd in opdracht van Anna Paulina Kleinkramer, naar een ontwerp door de architect Nachman Kaplansky uit 1934. Aannemer was Aloïs Janssens uit Deurne; voor het tuinontwerp tekende de tuinarchitect René Latinne.


Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Gasthuisstraat 26 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis van het bel-etagetype, uit het eerste derde van de 19de eeuw. In 1907 liet Alfred Hosdez een langgerekte achterbouw optrekken over de volledige oppervlakte van het perceel, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever. Deze uitbreiding omvatte op de bel-etage een drieledige feestzaal met bovenlichten in beaux-artsstijl.


Neoclassicistisch herenhuis

Borzestraat 21 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl, tot zijn huidige vorm verbouwd naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1867. Opdrachtgever was Auguste Moretus-della Faille. Het project betrof de verbouwing van het koetshuis met stallingen van het hotel de Knyff in de Lange Nieuwstraat.


Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 46 (Antwerpen)
De woning werd in 1869 ontworpen door architect Jan Stordiau in opdracht van Adolphe De Bruyne, wonende in de Rue Simons. Jan Stordiau is de vader van de productieve Antwerpse architect Ernest Stordiau.


Onze-Lieve-Vrouwekapel

Beukenlaan 20 (Antwerpen)
Kapel in neogotische stijl gewijd aan de Heilige Maagd Maria Middelares van alle Genaden, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1932, volgens de gevelsteen opgetrokken in 1933. Initiatiefnemers waren de erfgenamen van René-Jacques della Faille de Waerloos.


Pakhuis met kantoren in art-nouveaustijl

Jodenstraat 24 (Antwerpen)
Pakhuis met kantoren in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de firma Van de Putte & Cie, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1912. Het gebouw behoort tot de allervroegste realisaties van Vincent Cols en Jules De Roeck, die datzelfde jaar een gezamenlijke praktijk oprichtten.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Heilige Rozenkrans

Heistraat 319 (Antwerpen)
Noordoost-zuidwest-georiënteerde kerk, naar ontwerp van V. Cols en J. De Roeck van 1931-1935 en gebouwd door aannemer Gebroeders Verstraete, voltooid, hersteld en opnieuw ingewijd in 1953.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares en Heilige Lodewijk

Strijdhoflaan 18 (Antwerpen)
Georiënteerde basiliek, met drie beuken, ingebouwd koor, doopkapel en toren; neoromaans-Byzantijnse stijl naar ontwerp van V. Cols en J. De Roeck, opgetrokken in 1929-30 en 1934-35.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede

Kapelsestraat 182 (Kapellen)
Eénbeukig beschilderd bakstenen kerkje van 1958-59 naar ontwerp van de architecten V. Cols, L. Dingemans en J. De Roeck.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Middelaresparochie

Jozef Wautersstraat 27, Strijdhoflaan 20 (Antwerpen)
Pastorie van Onze-Lieve-Vrouw Middelares in nieuwe zakelijkheid, van 1930, naar ontwerp van V. Cols en J. De Roeck. Glasraam door Eugeen Yoors.


Radiologiepraktijk dokter René Van Heurck

Solvynsstraat 30 (Antwerpen)
Voormalig kantoor en pakhuis van het hotel Van Heurck in de Paleisstraat, samen opgetrokken naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1897. De arts René Van Heurck, jongste zoon van de oorspronkelijke bouwheer Ferdinand Van Heurck, liet het gebouw in 1922 door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck verbouwen tot radiologiepraktijk.


Schoolcomplex

Poelkapellestraat 36 (Langemark-Poelkapelle)
Schoolcomplex, bestaande uit twee dieper in gelegen, parallelle klasgebouwen met tussenliggende ommuurde speelplaatsen, naar ontwerp van architecten V. Cols en J. De Roeck van 1923. De school maakte deel uit van een ruimer modernistisch-regionalistisch eenheidsproject, in zekere mate refererend naar uiterlijk aspect van Engelse tuinsteden.


Service-station Permeke

Jan Van Rijswijcklaan 298 (Antwerpen)
Modernistisch complex bestaande uit een service-station en een toonzaal voor autoverkoop, gebouwd in opdracht van het garagebedrijf Oscar Permeke, naar een ontwerp van de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1938.


Sint-Augustinuskerk

Kammenstraat 73 (Antwerpen)
Voormalige kloosterkerk van de augustijnen-observanten; sedert 1803 hulpkerk van Onze-Lieve-Vrouw, later parochiekerk, tot 1973. Restauratie tot internationaal muziekcentrum AMUZ door het Architectenbureau Vanhecke & Suls, in 1999-2011.


Sint-Hieronymus, Sint-Augustinus en Sint-Gregorius

Everdijstraat 10-12 (Antwerpen)
Geheel van drie gerestaureerde of gereconstrueerde, traditionele diephuizen met de namen "Sint-Hiëronymus", “Sint-Augustinus" en "Sint-Gregorius". Gevelstenen vermelden het bouwjaar 1651 voor de twee linker panden. Het rechter pand werd in 1924-1925 gerestaureerd, en de twee rechter panden in 1928-1929 gereconstrueerd, door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck.


Sint-Jacob in Galiciën

Braderijstraat 12-16 (Antwerpen)
Sint-Jacob in Galiciën is een samenstel van drie panden met trapgevels in traditionele bak- en zandsteenstijl, gebouwd in 1577. Het gevelfront werd in 1924 door Robert Janssens en Frans Vandenhoudt gerestaureerd onder leiding van de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck.


Sociale woonwijk Berchemlei

Berchemlei 162-258, Bert Verlacktstraat 1, Bouwhandelstraat 85-93, 94-129, 130-138, Frans De Vriendtstraat 1-22, 23-45, Stan Ockersstraat 1-2 (Antwerpen)
Deze sociale woonwijk omvat typerende arbeidershuizen in rijbebouwing met opvallende hoekhuizen uit het interbellum, aangevuld in de naoorlogse periode met een volkswijk.


Société Hypothécaire Belge

Lange Klarenstraat 10-12 (Antwerpen)
Bankgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de Société Hypothécaire Belge, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1927. Het gebouw werd opgetrokken in 1928.


Traditioneel herenhuis met régencepoort

Markgravestraat 16 (Antwerpen)
Traditioneel herenhuis dat in kern minstens opklimt tot de 17de eeuw, en werd aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw. Gustave Verhoosel, wisselagent en makelaar in publieke fondsen, liet het pand verbouwen tot kantoorgebouw naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1927.


Tuinwijk Achturenplein

Achturenplein 1-47, Jozef Wauterslaan 1-58, 59-85, Landbouwstraat 109-139 (Niel)
De tuinwijk aan het Achturenplein en de omliggende straten kwam tot stand vanaf 1921 in opdracht van de samenwerkende maatschappij De Goedkope Woning van het Arrondissement Antwerpen (heden De Ideale Woning).


Tuinwijk Bosstraat

Bosstraat 66-84 (Antwerpen)
Kleine tuinwijk met tien woningen in 1922 opgetrokken door de sociale huisvestingsmaatschappij de Ideale Woning naar ontwerp van het architectenduo Cols en De Roeck.


Tuinwijk Minerva

Beekstraat 2-28, 2A, Minervastraat 99 (Edegem), Beekstraat 1-23, Bosstraat 1-10, 11-35, Elzenplein 1-6, 7-9, Minervastraat 57-95, Van Peborghlei 112-136, Weidestraat 2-12 (Mortsel)
De zogenaamde Minervawijk bevindt zich in het zuidwesten van de gemeente Mortsel en werd later verder uitgebreid op grondgebied Edegem.


Tuinwijk Weerstandlaan

Griffier Schobbenslaan 1-36, 37-39, Weerstandlaan 1-58, 59-85 (Antwerpen)
Tuinwijk bestaande uit een honderdtal eengezinswoningen en winkelhuizen, gebouwd tijdens de eerste helft van de jaren 1920 naar ontwerp van architecten Vincent Cols en Jules De Roeck.


Tuinwijken Groenenhoek

Arbeidersstraat 1-22, 24, Edelgesteentenstraat 1-32, 33-37, 40-42, 43-52, 53-67, Florent Cootmansplein 1-48, 50, Groenenhoekstraat 2-50, Helderstraat 4-70, Saffierstraat 95-148, 149, Smaragdstraat 3-22, 23-27, 28-35, 36-44, Spoorwegstraat 31-54, Topaasstraat 3-36, Turkooisstraat 3-5, 6-25, 27-29, Woningenstraat 1-43 (Antwerpen)
Twee tuinwijken op de Groenenhoek langs weerszijden van de spoorweg, respectievelijk in 1920 en 1923 opgericht door De Goedkope Woning van het Arrondissement Antwerpen (de Ideale Woning), naar ontwerp van Vincent Cols en Jules De Roeck.


Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Le Grellelei 22-24 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1912.


Verreries J.B. Gaasch

Oudesteenweg 33 (Antwerpen)
Pakhuis in art-decostijl opgetrokken in opdracht van de Verreries J.B. Gaasch, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1923. De werken werden in de loop van 1924 uitgevoerd door het Berchemse aannemersbedrijf P. Lecluyse & Zonen.


Villa Cogels

Alfons Schneiderlaan 138 (Antwerpen)
Vrijstaande villa in cottagestijl met beboomde en omhaagde voortuin, teruggaand tot een villa die baron Frédegand Cogels (1850-1932) omstreeks 1929 liet bouwen. De Villa Cogels is de eerste woning die in de straat werd gebouwd, nog voor die aangelegd was. Het is één van de grootste en één van de weinige vrijstaande villa’s in de wijk.


Villa in art-decostijl

Ahornenlaan 9 (Antwerpen)
Villa in art-decostijl naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck, gebouwd in 1934. Opdrachtgever was de heer R. Van Dieren.


Villa in cottagestijl

Della Faillelaan 53 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl op de hoek van Della Faillelaan en Olmenlaan, gelijktijdig opgetrokken met het aanpalende landhuis op nummer 51, naar ontwerpen door de architecten Léopold De Coninck en Maurice Potié uit 1922. Bouwheer van dit voor verkoop bedoelde vastgoedproject was Albert De Groote, van beroep expert, boekhouder en vereffenaar.


Villa in cottagestijl

Della Faillelaan 26 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1921 opgetrokken in opdracht van Emile Bout. Het ontwerp is wellicht toe te schrijven aan de architect Joseph Ditvoorts, die in 1927 de plannen tekende voor de verplaatsing van het portaal.


Villa in cottagestijl

Hagedoornlaan 2 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van de stouwer Joseph James Duffield Lee, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck dat in twee fasen tot stand kwam tussen 1928 en 1930. Algemeene Bouwwerken uit Deurne, het aannemersbedrijf van Louis Van Riel, voerde de werken uit.


Villa in cottagestijl

Sorbenlaan 15 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van Edouard Dekkers, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1924.


Villa in neotraditionele stijl

Eglantierlaan 27 (Antwerpen)
Neotraditionele villa gebouwd in opdracht van L. Somers, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1922. De pittoreske architectuur, geïnspireerd op de 16de-eeuwse Engelse Tudorstijl, is representatief voor de residentiële architectuurproductie uit de beginperiode van het bureau Cols en De Roeck.


Voormalig herenhuis in beaux-artsstijl

Mechelsesteenweg 125 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Xavier Meeus, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1914. In 1924 door de stad Antwerpen in gebruik genomen als Koninklijk Lyceum voor Meisjes, waarvoor in 1922-1924 en in 1928-1930 twee klassenvleugels werden opgetrokken in de tuin; later Rijksmuziekacademie.


Wederopbouwhoeve

Diksmuidestraat 20 (Langemark-Poelkapelle)
Hoeve met losse bestanddelen naar ontwerp van architecten V. Cols en J. De Roeck (Antwerpen) van 1920, grosso modo teruggaand op de regionale hoevebouw.


Woning Jozef Nolf

Ridder van Parijsstraat 5 (Antwerpen)
Burgerhuis in zakelijke art deco, opgetrokken naar een ontwerp van architectenbureau Vincent Cols en Jules De Roeck van 1932, in samenwerking met de Merksemse architect Jules De Munter. De woning werd gebouwd in opdracht van de op de Bredabaan 415 wonende senator en burgemeester Jozef Nolf.


Zes burgerhuizen in art-decostijl

Korte Lozanastraat 31-41 (Antwerpen)
Geheel van zes burgerhuizen in zakelijke art-decostijl, gebouwd naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1931. Drie van de huizen werden gebouwd voor rekening van Cols en De Roeck zelf,De andere opdrachtgevers waren G. Maes, J. della Faille de Waerloos en A. De Roeck.


Thema's

Ontwerper van

Acacialaan

Berkenlaan

Bosmanslei

Della Faillelaan

Harmoniestraat

Jan Sanderslaan

Jan Van Rijswijcklaan

Jos Claessensstraat

Karel Oomsstraat

Le Grellelei

Markgravelei

Mayerlei

Quellinstraat

Sorbenlaan

Zeevaartstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cols - De Roeck [online], https://id.erfgoed.net/personen/151 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.