Poort naar Zilversmidgang en Zilversmidspand

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Bruiloftskamer
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Koepoortstraat
Locatie Lange Koepoortstraat 56-58, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Poort naar Zilversmidgang en Zilversmidspand

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Zilversmidgang en ingangsomlijstingen
gelegen te Lange Koepoortstraat 56, Lange Koepoortstraat 58 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

omvat de bescherming als monument Zilversmidspand
gelegen te Lange Koepoortstraat 58 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beschrijving

Rondboogpoort die toegang geeft tot de overwelfde Zilversmidgang en het gildehuis van de Zilversmeden, een traditionele constructie uit de tweede helft van de 16de eeuw. De poort is geïntegreerd in een bescheiden meergezinswoning gebouwd in opdracht van de bakker Jan De Groof, naar een ontwerp door de architect Rik Jacops uit 1938.

De "Zilversmidgang" vormde vroeger een verbinding tussen de Koepoortstraat en "Den Rhijn" of de Oude Beurs in de Hofstraat. De naam verwijst naar het lokaal van de Zilversmeden, dat de gang ontsloot. Dit "Zilversmidspand" werd in 1595 verkocht aan een wijnhandelaar. Van 1727 tot 1770 was het gebouw in het bezit van de zilversmeden. Het Franse bewind vestigde hier de zetel van het comité dat het opgeëiste goud- en zilverwerk uit de kerken in ontvangst nam. Van 1798 tot 1897 vonden de zwartzusters, van wie het klooster gesloten was, hier een onderkomen.

Vlakke rondboogpoort van bepleisterde en beschilderde natuursteen uit de tweede helft van de 16de eeuw. In zijn huidige toestand is de "Zilversmidgang" een lichtjes versmallende, doodlopende gang, vooraan overwelfd met een tongewelf uit dezelfde periode.

Aan de zuidzijde van de gang, bevindt zich het "Zilversmidspand", ook "Bruiloftskamer" van het voornoemde ambacht genoemd. Het gebouw is ingeplant in het verlengde van “Het Hoefijser” in de Lange Koepoortstraat, en paalt aan de “Hofkamer” van “Den Wolsack” aan de Oude Beurs. De traditionele constructie in bak- en zandsteenbouw uit de tweede helft van de 16de eeuw, omvat twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de Lange Koepoortstraat, leien), gevat tussen een trapgevel en een getrapt aandak. De oostelijke trapgevel is gerestaureerd in de jaren 1920. Boven de ingang een recent Mariabeeld in een nis. Langsgevel met gedeeltelijk gedichte kruiskozijnen en twee getrapte dakvensters. Inwendige constructie met behouden zware moer- en kinderbalken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#10481.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lange Koepoortstraat

Lange Koepoortstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.