erfgoedobject

Tongelsehoeve

bouwkundig element
ID
43658
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43658

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tongelsehoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Langgestrekt woonstalhuis met 18de-eeuws woonhuis, stal met bewaarde binnenstructuur doch vernieuwde gevels gereduceerde dakhelling; schuur van 1717 gesloopt. Woonhuis van vier traveeën met hoog volume onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen).

Verankerde bakstenen lijstgevels met getoogde kloosterkozijnen (zuidgevel) onder bakstenen rollagen en platte lagen van gesinterde steen, zandstenen dorpels en enkele negblokken, voorts rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Beschilderde noordgevel. Opkamer in noordoostelijke hoek met rechthoekige zandstenen keldervenster en kozijnraam onder bakstenen rollaag en platte laag van gesinterde steen. Ten noorden aansluitende, latere stalling met rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien.

Bewaarde binnenstructuur met centrale, dubbele haard, moerbalk met rest van draaipaal van koeketel, gewelfde kelder, bewaarde kapgebinten en in stalgedeelte sporen van de vroegere vakwerkbouw (enkele bewaarde stijlen).


Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :

Aanvullende informatie

De Tongelsehoeve is ook gekend als Hoeve ten Broecke en was ooit eigendom van de abdij van Tongerlo. De schuur is niet gesloopt, maar verplaatst naar Hazenhout 19 in Geel.

  • Informatie verkregen van Marc Aerts (januari 2018).
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tongelsehoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43658 (Geraadpleegd op )