erfgoedobject

Hof ter Linden

bouwkundig element
ID
43831
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43831

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oude pachthoeve reeds vermeld in 1572, in bezit van A. Vander Meere, heer van Huysgaver.

Aan de rand van de Wannegemkouter ingeplante hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een grotendeels verhard erf met door linden beschaduwde mestvaalt. Lindedreef en ijzeren hek aan gemetste pijlers ten westen.

Ten noorden, boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met klokkenstoeltje, met oude kern, binnenin op balk jaartal 1618; jaarankers 1873 in linker zijpuntgevel verwijzend naar een verbouwing van het woonhuis en vernieuwen van de bedrijfsgebouwen (zie kadastergegevens).

Verankerde bakstenen erfgevel, voorheen gewit, op gecementeerde plint en aflijnende geprofileerde bakstenen daklijst. Licht getoogde vensters, nieuw bruin houtwerk en luiken. Getoogde deur in gesinterde bakstenen omlijsting op neuten met oren en druiplijst. Links gewitte zijpuntgevel met jaarankers en aansluitende stallen onder lager zadeldak.

Interieur. Bewaarde samengestelde balklaag met zware moerbalken met versierd uiteinde en gleuf van vroeger schoorstuk, één balk met jaartal 1618.

Ten oosten, 19de-eeuwse bakstenen stalvleugel onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat) met rechthoekige deuren en vierkante openingen, mestvaalt ervoor.

Ten westen, alleenstaande 19de-eeuwse dwarsschuur onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat) met oorspronkelijk twee korfboogpoorten aan erfgevel, linker thans gedicht, in achtergevel allebei gedicht.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1999

Aanvullende informatie

De op het woonhuis aansluitende stallen en de alleenstaande 19de-eeuwse dwarsschuur werden gesloopt. Ook het ijzeren toegangshek is verdwenen.

Auteurs : Jacobs, Els
Datum: 19-09-2019

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof ter Linden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43831 (Geraadpleegd op 15-06-2021)