Twee woningen met café De Kartuizer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lierde
Deelgemeente Sint-Martens-Lierde
Straat Kartuizerstraat
Locatie Kartuizerstraat 1-3, Lierde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lierde (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Lierde (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 30-11-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee woningen met café De Kartuizer

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

Beschrijving

Voormalig kloostergebouw van de kartuizerpriorij van Sint-Maartens-Bos. Teruggaand op de noordelijke vleugel van de kleine kloostergang naast de vroegere kloosterkerk, volgens plan van 1784 door P. Capeau vleugel met refter van het klooster. Heden twee woningen met café zogenaamd "De Kartuizer" in nummer 1. Ensemble van twee rijhuizen van twee bouwlagen en elk vier traveeën onder doorlopend zadeldak, gelegen ten noorden en parallel aan parochiekerk Sint-Martinus. Onderkelderde bak- en zandsteenbouw waarschijnlijk uit tweede en derde kwart 18de eeuw, mogelijk teruggaand op ouder kloostergebouw. Zuidelijke langsgevel schuilgaand achter 19de-eeuws voorgevelparement; zandstenen hoekblokken op linker voorgevelhoek van nummer 3 met kwartholprofiel tot circa 3/4 gevelhoogte. Achtergevel (noorden) van beide woningen deels verscholen achter aanbouwsels; nog zichtbaar deel van zandstenen sokkel en van gedichte rechthoekige muuropeningen met zandstenen dorpels en negblokken, voornamelijk op bovenverdieping. Volgens oude foto voorheen met hoge steekboogdeur in omlijsting met oren en druiplijst in nummer 1. Meerdelige gedrukte overwelfde kelder naast laterale keldergang, brede kelderdeuren met zandstenen posten; nummer 1 met kleine kelderruimte met maziergat onder de straat. Met uitzondering van zoldergebint sterk gewijzigde binnenstructuur in nummer 1; herbouwde haard met teruggeplaatste geprofileerde zandstenen schouwwangen op begane grond.

Nummer 1. volgens kadasterarchief eind 19de eeuw uitgebreid op straathoek met café van drie traveeën. Achter aansluitende vroegere bedrijfsgebouwen van hoeve; toegangspoort rechts van vroegere bijbehorende winkel.

  • Algemeen Rijksarchief, Verzameling Kaarten en Plannen, 1ste reeks, handschrift, nummer 1887.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos

Kartuizerstraat 1-19, 6-16, Kartuizerstraat zonder nummer (Lierde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.