Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-04-1984 tot heden
ID: 8186   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8186

Beschrijving

De site van de voormalige kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het geheel als volgt werd gemotiveerd: "Het gehele complex van het voormalig kartuizerklooster omwille van de 18de-eeuwse kloosteraanleg en de architectuur, waarvan sommige elementen meer Frans dan lokaal zijn geïnspireerd, met inbegrip van de als monument beschermde kerk en omringende kleinschalige bebouwing."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000721, Gehele complex voormalig kartuizerklooster, advies KCML (1984).


Waarden

Het gehele complex van het voormalig Kartuizerklooster is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos

Kartuizerstraat 1-19, 6-16, zonder nummer (Lierde)
Behouden voormalige kloosterkerk sinds 1785 in gebruik als parochiekerk; weinige overige overblijvende voormalige bijgebouwen van de priorij van Sint-Maartens-Bos aan de Kartuizerstraat dateren grotendeels uit de 18de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Deel priorkwartier met boomgaard

Kartuizerstraat 11 (Lierde)
Samen met rechts aanpalende nummer 5 overblijvend deel van het voormalig kwartier van de prior en de procureur van het kartuizerklooster zogenaamd "Sint-Maartens-Bos". Volgens plannen (onder meer van 1784 door P. Capeau) vroeger met L-vormige aanleg doch dwarsvleugel naast nummer 11 verdwenen.


Op stam gezette taxus

Kartuizerstraat 13 (Lierde)
In de tuin van Hoeve Melkhof, teruggaand op de kloosterhoeve van de kartuizerpriorij van Sint-Maartens-Bos, staat een imposante op stam gezette taxus met stamomtrek van 186 cm (2010) en een totale hoogte van bijna 10 m.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kartuizerstraat zonder nummer (Lierde)
Voormalige kloosterkerk van de kartuizerpriorij "Sint-Maartens-Bos"; sinds 1785 in gebruik als parochiekerk. Eerstesteenlegging van de kloosterkerk op 23 juli 1722.


Pastorie

Kartuizerstraat 15 (Lierde)
Voorheen deel uitmakend van de brouwerij van het kartuizerpriorij zogenaamd "Sint-Maartens-Bos", sedert 1798 pastorie. Gelegen in de noordoostelijke hoek van het vroeger voorplein van de kartuizerpriorij.


Poortgebouw en gastenkwartier kartuizerpriorij

Kartuizerstraat 16, 17 (Lierde)
Poortgebouw met deels behouden voormalig gastenkwartier van de kartuizerpriorij "Sint-Maartens-Bos", daterend van 1770-1772/73.


Priorwoning

Kartuizerstraat 5 (Lierde)
Samen met links aanpalende nummer 11 overblijvend deel van het voormalig kwartier van de prior en de procureur van de kartuizerpriorij zogenaamd "Sint-Maartens-Bos". Half vrijstaand breedhuis in bak- en zandsteenbouw, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts afgewolfd schilddak (leien) met inscriptie ANNO 1763.


Semi-gesloten hoeve Melkhof

Kartuizerstraat 13 (Lierde)
Semi-gesloten hoeve voorheen zogenaamd "Melkhof" (volgens Atlas der Buurtwegen van 1842-1844 en Poppkaart uit derde kwart 19de eeuw), teruggaand op de kloosterhoeve van de kartuizerpriorij van "Sint-Maartens-Bos". Ingeplant aan de noordzijde van het voorplein binnen de kloostersite.


Treures

Kartuizerstraat zn (Lierde)
Op het plein vóór de pastorie staat een mooi ontwikkelde treures. De boom heeft hier centraal op het plein een beeldbepalend voorkomen.


Twee woningen met café De Kartuizer

Kartuizerstraat 1, 3 (Lierde)
Voormalig kloostergebouw van de kartuizerpriorij van Sint-Maartens-Bos. Onderkelderde bak- en zandsteenbouw waarschijnlijk uit tweede en derde kwart 18de eeuw, mogelijk teruggaand op ouder kloostergebouw.