erfgoedobject

Hoeve De Meidoorn

bouwkundig element
ID
44150
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44150
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Wederopbouwhoevetje zogenaamd "De Meidoorn", teruggaand op de regionale, hier 19de-eeuwse hoevebouw zie opstelling-indeling: langgestrekte hoeve met van links naar rechts stalletje, woonhuis, stal, dwarsschuur, aardappelkelder en wagenhuis; tegen rechter zijgevel aanleunend stalletje onder lessenaarsdak; twee linker traveeën mogelijk later toegevoegd, zie bouwnaad en ander baksteengebruik; onverhard erf voor het huis; noordoostelijke erfoprit gemarkeerd door middel van hek; aanplanting: meidoornhaag (zie benaming) ten noorden en noordoosten, aan straatzijde; kleine boomgaard ten zuiden. Materialen: verankerde rode baksteenbouw; mechanische pannen voor zadeldak met overstekende rand op houten modillons, doorbroken door dakvenster; "traditiegebonden" houtwerk; strekse lateien boven getoogde muuropeningen; houten schuurpoort met deurtje en houten hek van wagenhuisopening, beide onder houten latei; evenwel betonbalkjes boven de muuropeningen van het aanleunende stalletje.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1987


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Meidoorn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44150 (Geraadpleegd op 15-05-2021)