In de Blou Geydt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam De gulden Arent
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 4, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed In de Blau Geydt

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument In de Blau Geydt: bovengevel en daken
gelegen te Oude Koornmarkt 4 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Diephuis genaamd “In de Blou Geydt”, met een lijstgevel in laat-barokstijl gedateerd 1715. Eerder genaamd “de gulden Arent” (1533), heeft het pand mogelijk een oudere, traditionele kern. Woning van vier traveeën en drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, zink, pannen).

De bepleisterde en beschilderde lijstgevel, oorspronkelijk met dubbelhuisopstand, beantwoordt aan een skeletstructuur in verkleinende ordonnantie, markant bekroond door een brede dakkapel. De opstand is opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen met geprofileerde dagkanten, oplopende posten en casementen op de borstweringen. De geprofileerde puilijst, doorgetrokken druiplijsten en lekdrempels bepalen de horizontale geleding. Axiaal van opzet worden de twee middentraveeën geaccentueerd door balustrades in de borstweringen; de casementen van de zijtraveeën zijn gevuld met geprofileerde panelen. Tegen de balustrade van de eerste verdieping rust een medaillon met voorstelling van een geit in halfverheven beeldhouwwerk, vergezeld van de inscriptie "IN DE BLOU GEYDT". De gevelbeëindiging wordt gevormd door de gelede architraaf en de houten kroonlijst. Deze steunt op geringde leeuwenkopconsoles met acanthusblad, waartussen panelen met het bouwjaar “MDC” – “CLV” tussen ranken als inscripties. De dakkapel is na 1975 door een vergroting van het venster ingrijpend gewijzigd, met verlies van het decor. Zij werd oorspronkelijk geflankeerd door vlak omlijste vleugelstukken met voluten en chutes, en bekroond door een entablement met als inscriptie het bouwjaar "1715". Hierop rustte het gebogen fronton met een rozet in het timpaan en een sierbol als topstuk. Het rechthoekige venster was gevat in een vlakke omlijsting. Van de begane grond, in 1898 door de architect Louis Hamaide verbouwd tot winkelpui, is de ordonnantie recent hersteld, met uitzondering van de plint; volgens oudere verbouwingsaanvragen bevond het portaal zich oorspronkelijk in de tweede travee.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1867#10 en 1898#1227; foto FOTO-OF#6793.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Oude Koornmarkt

Oude Koornmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.