erfgoedobject

In de Blou Geydt

bouwkundig element
ID
4442
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4442

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis genaamd “In de Blou Geydt”, met een lijstgevel in laat-barokstijl gedateerd 1715. Eerder genaamd “de gulden Arent” (1533), heeft het pand mogelijk een oudere, traditionele kern. Woning van vier traveeën en drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, zink, pannen).

De bepleisterde en beschilderde lijstgevel, oorspronkelijk met dubbelhuisopstand, beantwoordt aan een skeletstructuur in verkleinende ordonnantie, markant bekroond door een brede dakkapel. De opstand is opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen met geprofileerde dagkanten, oplopende posten en casementen op de borstweringen. De geprofileerde puilijst, doorgetrokken druiplijsten en lekdrempels bepalen de horizontale geleding. Axiaal van opzet worden de twee middentraveeën geaccentueerd door balustrades in de borstweringen; de casementen van de zijtraveeën zijn gevuld met geprofileerde panelen. Tegen de balustrade van de eerste verdieping rust een medaillon met voorstelling van een geit in halfverheven beeldhouwwerk, vergezeld van de inscriptie "IN DE BLOU GEYDT". De gevelbeëindiging wordt gevormd door de gelede architraaf en de houten kroonlijst. Deze steunt op geringde leeuwenkopconsoles met acanthusblad, waartussen panelen met het bouwjaar “MDC” – “CLV” tussen ranken als inscripties. De dakkapel is na 1975 door een vergroting van het venster ingrijpend gewijzigd, met verlies van het decor. Zij werd oorspronkelijk geflankeerd door vlak omlijste vleugelstukken met voluten en chutes, en bekroond door een entablement met als inscriptie het bouwjaar "1715". Hierop rustte het gebogen fronton met een rozet in het timpaan en een sierbol als topstuk. Het rechthoekige venster was gevat in een vlakke omlijsting. Van de begane grond, in 1898 door de architect Louis Hamaide verbouwd tot winkelpui, is de ordonnantie recent hersteld, met uitzondering van de plint; volgens oudere verbouwingsaanvragen bevond het portaal zich oorspronkelijk in de tweede travee.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1867#10 en 1898#1227; foto FOTO-OF#6793.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: In de Blou Geydt [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4442 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.