erfgoedobject

Kapel van de Heilige Familie

bouwkundig element
ID
44629
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44629

Juridische gevolgen

Beschrijving

De kapel aan het begin van de Kasteeldreef, in de bocht van de Aveschootstraat, is gebouwd in opdracht van de gravin d’Alcantara-Schamp in het derde kwart van de 19de eeuw, naar verluidt als dankbetuiging na de oorlog van 1870. De rechthoekige constructie met afgeronde apsis onder leien dak is opgetrokken in een decoratieve bouwstijl enigszins afwijkend van de toen courante neogotische stijl. Het metselwerk van de bakstenen kapel is gevoegd met typische knipvoegen. De voorgevel wordt afgelijnd door vooruitspringende hoekdammen versierd door spiegels in metselwerk. De geveltop is bekroond door een uitgewerkt ijzeren kruis. Boven de rechthoekige getraliede vleugeldeur met afgeronde bovenhoeken is in een beglaasde rondbogige nis een beeld van Maria, Moeder van Smarten, geplaatst. Er resten sporen van een verdwenen geschilderd bord met opschrift in de geveltop. Zijgevels met aflijnende baksteenlijst en spitsboogvensters met recent vernieuwd glas in lood met geometrische blauwe en witte motieven.

Het altaar is van de bidruimte afgescheiden door een ijzeren hekje. Op het witgeschilderde houten altaar staan onder een opgehangen kruisbeeld, een Piëta en stolpen over vazen met kunstbloemen.


Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteeldomein Aveschoot

  • Is deel van
    Kasteeldreef


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel van de Heilige Familie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44629 (Geraadpleegd op )