Kapel van de Heilige Familie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Lembeke
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van de Heilige Familie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kasteeldomein Aveschoot: kapel van de Heilige Familie

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kapel aan het begin van de Kasteeldreef, in de bocht van de Aveschootstraat, is gebouwd in opdracht van de gravin d’Alcantara-Schamp in het derde kwart van de 19de eeuw, naar verluidt als dankbetuiging na de oorlog van 1870. De rechthoekige constructie met afgeronde apsis onder leien dak is opgetrokken in een decoratieve bouwstijl enigszins afwijkend van de toen courante neogotische stijl. Het metselwerk van de bakstenen kapel is gevoegd met typische knipvoegen. De voorgevel wordt afgelijnd door vooruitspringende hoekdammen versierd door spiegels in metselwerk. De geveltop is bekroond door een uitgewerkt ijzeren kruis. Boven de rechthoekige getraliede vleugeldeur met afgeronde bovenhoeken is in een beglaasde rondbogige nis een beeld van Maria, Moeder van Smarten, geplaatst. Er resten sporen van een verdwenen geschilderd bord met opschrift in de geveltop. Zijgevels met aflijnende baksteenlijst en spitsboogvensters met recent vernieuwd glas in lood met geometrische blauwe en witte motieven.

Het altaar is van de bidruimte afgescheiden door een ijzeren hekje. Op het witgeschilderde houten altaar staan onder een opgehangen kruisbeeld, een Piëta en stolpen over vazen met kunstbloemen.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kasteeldreef

Kasteeldreef (Kaprijke)

is gerelateerd aan Kasteeldomein Aveschoot

Kasteeldreef 1-9, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.