Herenhuis en duiventoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat 25, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), met aan de achtergevel verschillende aanbouwsels en een vrijstaande voormalige duiventoren, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Gecementeerde lijstgevel met dubbelhuisopstand. Rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels met vernieuwd schrijnwerk en duimen van verdwenen luiken. Rechthoekige deur in vlakke arduinen omlijsting. Achteraanbouwsels met gelijkaardige aangepaste gevels, het eerste aanbouwsel heeft nog een zijaandak, wijzend op een oude kern.

Erachter gelegen duiventoren. Vierkante bakstenen constructie van drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). In oostgevel twee deurtjes boveneen en sporen van gedichte opening erboven. In noordgevel in de middelste bouwlaag, klein getoogd venstertje.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kaprijke

Alfred De Taeyestraat 19-33, Molenstraat 5-11, Plein 1-59, 109-159, Plein 2-48, 88-116, Voorstraat 1-27,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Voorstraat

Voorstraat (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.