Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Kaprijke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9145
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9145

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, kapel en dorpskom van Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-1981  ID: 1690

Beschrijving

De dorpskom van Kaprijke is beschermd als dorpsgezicht.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de dries met de aanpalende wanden en percelen, alsmede de bebouwing aan het begin van de Voorstraat en aan het Plein en de kleinschalige bebouwing met pastorie achter de kerk als volgt gemotiveerd: "de nog vrij homogene 19de - begin 20ste-eeuwse bebouwing rond de Dries en de kleinschalige 19de-eeuwse winningen achter de kerk." Ook wordt de historische en wetenschappelijke waarde als volgt gemotiveerd: "de dries en het rond deze dries gegroeide dorp".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000665, Dorpskom (S.N., 1981)


Waarden

De dorpskom van Kaprijke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Kaprijke

Alfred De Taeyestraat, Molenstraat, Plein, Voorstraat, Vrouwstraat, Zuidstraat (Kaprijke)
De dorpskom van Kaprijke is een typisch driesdorp bestaande uit een met hoogstammen beplante trapeziumvormige dries, aan de vier zijden omgeven door bebouwing en met de korte zijde op de Voorstraat uitziend.

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoning

Plein 107 (Kaprijke)
Huis van één bouwlaag onder zadeldak, gevel vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel op een gecementeerde plint van imitatieblokken met betegeld parement van witte tegels.


Bakkerij

Voorstraat 6 (Kaprijke)
Rijhuis met voormalige bakkerij van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Brouwerswoning

Plein 45-47 (Kaprijke)
Herenhuis beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 12/12/2002 en gebouwd in opdracht van brouwer Victor Standaert in 1893, blijkens de jaartalcartouche op de voorgevel.


Burgerhuis

Vrouwstraat 2 (Kaprijke)
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens kadasterarchief van 1877.


Burgerhuis

Voorstraat 27 (Kaprijke)
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Plein 35 (Kaprijke)
Burgerhuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak, volgens kadasterarchief gebouwd in 1911, gerenoveerd in 2000. Bakstenen huis met voorgevel voorzien van geglazuurde gevelstenen en asymmetrische opbouw van risaliet met puntgevel en lijstgevel.


Burgerhuis

Plein 29 (Kaprijke)
Burgerhuis in eclectische stijl, volgens gevelsteen gebouwd in 1906. Bakstenen huis van twee bouwlagen onder leien zadeldak.


Burgerhuis

Plein 16 (Kaprijke)
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens de mutatieschetsen in het kadasterarchief daterend van 1873. Gepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand en poort in de linker travee.


Burgerhuis

Plein 157 (Kaprijke)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1932.


Burgerhuis

Plein 153 (Kaprijke)
Burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlagen, uit de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel, op de begane grond met schijnvoegen.


Burgerhuis

Plein 149 (Kaprijke)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, inrijpoort in linker travee.


Burgerhuis

Plein 127 (Kaprijke)
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakkapel, van circa 1937 naar ontwerp van architect K. Van Cauwenberghe.


Burgerhuis

Plein 121 (Kaprijke)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens kadastergegevens daterend van 1912.


Burgerhuis en duiventoren

Voorstraat 25 (Kaprijke)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, met aan de achtergevel verschillende aanbouwsels en een vrijstaande voormalige duiventoren, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw.


Café

Plein 159 (Kaprijke)
Voormalig café, gelegen links van het toegangspad naar de parochiekerk. Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1916 door A. Vervaet, smid. Heden bakstenen huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met één klimmend dakvenster.


Café De Gouden Leeuw

Voorstraat 10 (Kaprijke)
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


Dorpswoning

Voorstraat 8 (Kaprijke)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gele bakstenen gevel op arduinen plint, volgens het kadasterarchief volledige heropbouw in 1910, op de plaats van een ouder huis.


Dorpswoning

Plein 21 (Kaprijke)
Dorpshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit 19de eeuw met later aangepaste gevel.


Dorpswoning

Plein 18 (Kaprijke)
Dorpshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de jaren 1870. Gecementeerde en witgeschilderde lijstgevel met schijnvoegen.


Dorpswoning met werkhuis van de schoenmaker

Plein 139 (Kaprijke)
Pittoresk dorpshuis bestaande uit twee volumes, een werkhuis en een woonhuis, vermoedelijk oudere kern met verbouwing uit begin 20ste eeuw. Volgens het kadasterarchief verbouwd circa 1907 door Henri Mestdagh, schoenmaker.


Gekandelaarde leilindes kerkhof Kaprijke

Plein zonder nummer, Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
In oorsprong geleide lindenrijen, nu gekandelaard, omringen het kerkhof en voorzien voor de bezoekers in een lommerrijke zomerse wandeling.


Gekoppelde burgerhuizen

Plein 137 (Kaprijke)
Huis gesplitst in twee woningen, rechter deel volgens kadasterarchief van circa 1940. Burgerhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak met voorgevel van gele baksteen.


Gemeentehuis van Kaprijke

Plein 1 (Kaprijke)
Gemeentehuis, voorheen schepenhuis en vierschaar, ook zogenaamd Stadhuis. Huidig gebouw ten noordoosten van de kerk, in barokstijl, opgericht in 1662-1663. Grondig herstellingswerken in 1885 onder leiding van architect Emile Van Hoecke-Peeters.


Gemeentelijke jongensschool

Plein 22-24, 20A (Kaprijke)
De voormalige gemeentelijke jongensschool werd opgericht midden op het toenmalige plein, zogenaamd Veld, in 1869-70 naar ontwerp en onder leiding van architect Edmond de Perre-Montigny uit Gent en uitgevoerd door de gebroeders Everaert uit Gent.


Lijnaanplanting met opgaande es

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
De brede en lang uitgerekte Voorstraat is een mooi voorbeeld van een met bomen beplante dries. Het zijn opgaande essen aangeplant in een ruim plantverband.


Lijnaanplantingen van paardenkastanje en es Plein Kaprijke

Plein zonder nummer (Kaprijke)
De begraasde pleinen zijn met dubbele rijen monumentale bomen afgezoomd, respectievelijk witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) en essen (Fraxinus exelsior). Het noordelijke deel van het beboomde Plein met zijn unieke aanleg is het grootste dorpsplein van Oost-Vlaanderen.


Modernistische apotheek

Plein 5 (Kaprijke)
Ouder huis uit de 19de eeuw, verbouwd volgens kadasterarchief circa 1937. De modernistische gevel werd grondig vernieuwd in 1996.


Neoclassicistisch burgerhuis

Plein 143 (Kaprijke)
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel met licht uitspringende linker travee en deurtravee rechts.


Notariswoning en Heilig Hartkapel

Plein 113 (Kaprijke)
Voormalige notariswoning, volgens kadasterarchief gebouwd in opdracht van notaris Engels – Van Haelst in 1896. Bouw door de notaris van een wegkapel aan de straat in 1912, ter vervanging van een oudere kapel op het plein.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
In 1760 besloot men om met behoud van de oude toren uit de 13de eeuw een nieuwe kerk te bouwen, naar ontwerp van architect Joachim Colin uit Gent. De bouw ervan vond plaats in 1787-1788. De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw van de kerk.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Voorstraat 2 (Kaprijke)
Pastorie, gelegen ten zuiden van de kerk. Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw, op de plaats van de oude pastorie, en later toevoeging van rechter travee.


Rij dorpswoningen

Plein 26-42 (Kaprijke)
Aaneensluitende ensemble van rijhuizen met lijstgevels van twee tot vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken met pannen, volgens de mutatieschetsen in het kadasterarchief daterend van 1874.


Sint-Franciscuskapel

Plein zonder nummer (Kaprijke)
Ingeplant op de noordoostelijke hoek van het Plein. Achtkantige kapel, vermoedelijk uit de 18de eeuw, met aan de westzijde toegevoegd portaal uit de 19de eeuw.


Twee opgaande beuken bij calvarie Sint-Egidiuskerk

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
Twee opgaande beuken flankeren het calvariekruis aan de noordkant van de kerk. De beuken zijn hoog uitgegroeid en hebben bijgevolg een beeldbepalend voorkomen.