Klooster en lagere en bewaarschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Dikkele
Straat Brouwerijstraat
Locatie Brouwerijstraat 4, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster en lagere en bewaarschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dikkele

Deze bescherming is geldig sinds 24-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig klooster en lagere en bewaarschool, "bijhuis" van het klooster Sint-Barbara van Zottegem, nu woonhuis en kunstenaarsatelier zogenaamd "'t Oud Klooster". School opgericht in 1909, klooster gebouwd in 1910 en bewaarklas toegevoegd in 1911. De lagere school is stopgezet in 1973, de kleuterklas in 1984. Het klooster bleef bewoond tot de verkoop aan een particulier in 1989 door zusters franciscanessen van het klooster Sint-Barbara. Kloostergebouw in L-vorm met aansluitend schooltje volledig geopend naar de ommuurde speelplaats en gesloten naar de veldzijde.

Kloostergebouwtje in neogotische stijl van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen). Naar de straat gerichte voorgevel met per travee drie gekoppelde spitsboogvensters. Toegankelijk via spitsboogdeur in linkerzijgevel.

Erachter aanpalend schoolgebouw van tien traveeën met drie klaslokalen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Gevel geleed door travee-nissen met verankerde lisenen en muizentand. Gevel uitziend op de speelplaats voorzien van grote rechthoekige vensters met houten roedeverdeling onder ijzeren rozetlatei en voorzien van ontlastingsboog, aan de veldzijde volledig blind.

  • COLLIN L. - DE BOTH L., 150 jaar St.-Barbaraklooster te Zottegem, 1837-1987, Zottegem, 1988, p. 143-145.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brouwerijstraat

Brouwerijstraat (Zwalm)

maakt deel uit van Dorpskom Dikkele

Beekweg 1-7, 2, 6, Brouwerijstraat 1-29, 4-24, Dikkelsebaan 2-22, 3-17, Hoeksken 1-13, 2-4, Hoeksken...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.