Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Dikkele

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-12-1980 tot heden

ID
11543
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11543

Besluiten

Dorpskom van Dikkele
definitieve beschermingsbesluiten: 24-12-1980  ID: 1556

Beschrijving

De dorpskom van Dikkele is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskom van Dikkele is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Dikkele

Beekweg, Brouwerijstraat, Dikkelsebaan, Hoeksken, Koornbloemstraat, Kuiperstraat, Munkbosstraat, Olmkensstraat (Zwalm)
De dorpskom van Dikkele, deelgemeente van Zwalm, wordt gekenmerkt door smalle, gekasseide straten.

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Brouwerijstraat 25 (Zwalm)
Schuin ingeplant boerenhuis, vermoedelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, vergroot met oostelijke travee in de loop van de 19de eeuw.


Bomenrij van opgaande essen

Olmkensstraat 3 (Zwalm)
De zuidwest zijde van het erf van het Hof ter Hafselt wordt afgezoomd met een bomenrij van opgaande essen en één eik.


Brouwerij De Wever met brouwerswoning

Brouwerijstraat 11-13 (Zwalm)
Brouwershuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1877, met erachter gelegen brouwerij.


Cafés Poezenelle en De Casino

Brouwerijstraat 7-9 (Zwalm)
Aaneengeschakelde bebouwing van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw, haakse aanbouw onder zadeldak uit begin 20ste eeuw.


Dorpscafés In de Smis en In de Ploeg

Brouwerijstraat 17-19 (Zwalm)
Voormalige cafés, woningen van respectievelijk anderhalve en één bouwlaag met getoogde vensters, uit begin 20ste eeuw.


Dorpswoning

Brouwerijstraat 1 (Zwalm)
In straatbocht gelegen, klein dorpshuis onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Dorpswoning en café 't Brouwershuis

Dikkelsebaan 15 (Zwalm)
Bakstenen huis onder pannendak, lijstgevel op gecementeerde en grijsgeschilderde plint afgelijnd met dubbele overhoekse tandfries, gebouwd eind 19de eeuw.


Gekandelaarde linde bij hoeve

Kuiperstraat 15 (Zwalm)
Ten noordwesten van de hoeve en bij het wegtalud staat een hoog gekandelaarde linde. Deze lindeboom werd mogelijk geplant om met zijn wortelgestel afkalven van het talud tegen te gaan en zodoende de huiskavel te beschermen.


Hoeve

Brouwerijstraat 14 (Zwalm)
Voormalige hoeve, eertijds ook bakkerij en maalderij, beeldbepalende inplanting met dienstgebouw aan de straat en achterin gelegen woonhuis.


Hoeve

Kuiperstraat 15 (Zwalm)
Voormalige hoeve met boerenhuis onder verhoogd zadeldak, reeds in kaart gebracht in de 17de eeuw.


Hoeve 't Verbrand Hof

Brouwerijstraat 24 (Zwalm)
Hoeve met losse bestanddelen, volgens kaart van 1646 met U-vormige opstelling, oud boerenhuis deels bewaard, deels verbouwd in 1935.


Hoeve Bisschop

Olmkensstraat 2 (Zwalm)
Gesloten hoeve met boerenhuis, stallen en schuur rondom grotendeels gekasseide binnenplaats, erftoegang nu met metalen schuifpoort, uit de 18de eeuw.


Hoeve en smidse

Brouwerijstraat 21 (Zwalm)
Onderkelderd boerenhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw en verbouwd circa 1881, ten westen een bedrijfsgebouw en ten noordoosten een dwarsschuur, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoeve in U-vorm

Dikkelsebaan 3 (Zwalm)
Gerenoveerde hoevegebouwen met U-vormige opstelling, in kern vermoedelijk uit de 18de eeuw, huidig voorkomen uit de 19de eeuw.


Hoeve, later gemeentehuis en café Oud Gemeentehuis

Brouwerijstraat 12 (Zwalm)
Aan de straat gelegen woning van elf traveeën onder pannendak, vermoedelijk uit de 18de of begin 19de eeuw, haakse aanbouwsels en afzonderlijk wagenhuis uit begin 20ste eeuw.


Hof ten Bloeme

Hoeksken 3 (Zwalm)
Hoeve van het semi-gesloten type met voornamelijk U-vormige opstelling, langgestrekt boerenhuis met binnenin met jaartal 1785, in het verlengde een wagenhuis, stallen en schuur onder zadeldak.


Hof ter Hafselt

Olmkensstraat 3 (Zwalm)
Grote hoeve van het gesloten type met boerenhuis, paardenstal, wagenhuis, stallen, bakhuis en berging rondom onregelmatig vierhoekig erf, reeds in kaart gebracht in de 17de eeuw.


Kasseiweg Brouwerijstraat

Brouwerijstraat zonder nummer (Zwalm)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw.


Klooster en lagere en bewaarschool

Brouwerijstraat 4 (Zwalm)
Kloostergebouw in neogotische stijl van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, erachter aanpalend schoolgebouw van tien traveeën met drie klaslokalen onder zadeldak, school opgericht in 1909, klooster gebouwd in 1910 en bewaarklas toegevoegd in 1911.


Langgestrekte hoeve

Olmkensstraat 1 (Zwalm)
Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, boerenhuis met beraapte voorgevel en in L-vorm aangebouwde stallen en schuur met rondboogvormige gevelnis met heiligenbeeld.


Leilinde bij smidse

Brouwerijstraat 21 (Zwalm)
Een geleide linde aan de straatzijde van de voormalige hoeve met paardensmederij, Brouwerijstraat 21, is er ingeplant tegen de blinde, kopse gevel van het hoevegebouw en vervult er de functie van welkomstboom.


Maalderij Van Herpe

Dikkelsebaan 18 (Zwalm)
Elektrische maalderij voor veevoedergraan opgericht in 1947, woonhuis van 1950, bouwjaar in ijzeren balkonleuning in voorgevel.


Onze-Lieve-Vrouwekapel

Hoeksken zonder nummer (Zwalm)
Bakstenen wegkapel onder zadeldakje met bekronend ijzeren kruis, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Brouwerijstraat 10 (Zwalm)
Neoclassicistische kerk gebouwd in 1840-46 met behoud van de sacristie van 1758-63, noordelijke toevoeging in 1864 en koor heropgebouwd in 1872, gelegen in kerkhof met deels bakstenen ommuring.


Pastorie

Brouwerijstraat 8 (Zwalm)
Pastoriegebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd naar ontwerp van architect E. de Perre - Montigny van 1858, voortuin afgesloten door bakstenen muur met deur en aan weerszij dienstgebouwtjes uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Twee welkomst- en schermlindes

Kuiperstraat 8 (Zwalm)
Op traditionele wijze zijn twee lindebomen aangeplant bij de toegang van het erf. Dit is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden. De straatzijde van het erf is op het zuidwesten gelegen zodat de opgaande bomen ook als schermbeplanting functioneren. Vooral tegen de zon, maar ook tegen regen en wind werden de gebouwen, in het bijzonder de woning en de stallingen, beschermd. Ook het ingespannen paard kon onder de linden bescherming vinden tegen de zomerse zonnestralen. Het zijn twee Hollandse linden waarvan de dikste een stamomtrek heeft van 250 cm.


Wegkapelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw

Olmkensstraat zonder nummer (Zwalm)
Bakstenen pijlerkapel onder zadeldakje met getraliede rondboognis waarin beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, gebouwd in 1930.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem

Dikkelvenne (Gavere), Balegem, Scheldewindeke (Oosterzele), Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Beerlegem, Dikkele, Meilegem, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
De kleinschalige vallei van de Munkbosbeek loopt centraal door dit gebied. Aan de rand van de vallei bevinden zich de kleinschalige dorpskernen van Paulatem, Beerlegem en Dikkele. Paulatem en Beerlegem bevinden zich op de overgang van de vallei en de hoger gelegen koutergronden. Dikkele bevindt zich meer in de vallei van de Munkbosbeek. Het kasteeldomein van Beerlegem is in de vallei van de Munkbosbeek, net stroomafwaarts Beerlegem, uitgebouwd. De oostelijke grens wordt gevormd door de Munkboshoeven met omgevend landschap, gelegen in het open gebied tussen de Munkbosbeek en de Schaapsveldbeek. Aan deze laatste beek grenst het Spiegeldriesbos, een restant van het vroegere Munkbos.