erfgoedobject

Hoeve Bisschop

bouwkundig element
ID
45172
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45172

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Bisschop
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dikkele
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve Bisschop, naar de familie Bisschop die de hoeve minstens sedert het tweede kwart van de 19de eeuw bewoonde. Volgens het landboek van 1766 in bezit van B. van der Brugghen, burgemeester van 1738 tot 1754.

Gesloten hoeve rondom grotendeels gekasseide binnenplaats voorheen met mestvaalt, gelegen in de straatbocht, minstens uit de 18de eeuw. Heden buiten bedrijf.

Ten westen, aan de straat gelegen dienstgebouw met twee rechthoekige poorten, erftoegang nu met metalen schuifpoort en schuurpoort. Ertussen varkensstallen. Rechts ervan gedichte deur met erboven niskapel met houten tralie in bakstenen omlijsting met kruis, nu zonder heiligenbeeld.

Ten oosten, boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (eternietpannen, nok parallel met de straat). Beraapte gevel met gecementeerde plint. Getoogd deurtje in geschilderde bakstenen omlijsting met oren, vermoedelijk gesinterde en rode bakstenen, voorafgegaan door dubbele steektrap. Rechthoekige vensters in vlakke geschilderde omlijsting met oren en sluitsteen, oorspronkelijk met luiken, nu T-ramen met vernieuwd houtwerk. Kelder onder rechtertravee met getralied keldergat in voorgevel. Rechts naast huis, doorrit naar achtergelegen erf en stallen.

Interieur. In woonkamer zwarte tegelvloer, gewitte samengestelde balklaag met op moerbalk inscriptie "Anno 1771", muurnisje met bekronend waterlijstje tussen twee deuren naar opkamer en zolder.

Ten noorden, bakstenen vleugel met schuur en stallen, rechthoekige poort en aan de veldzijde rij met rechthoekige verluchtingsgaten. Aan oostzijde op binnenerf kippenhokken.

Ten zuiden, stalvleugel, respectievelijk voor stieren, paarden en koeien. Ten oosten, achter het woonhuis losstaande stallen uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 1281.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Dikkele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Bisschop [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45172 (Geraadpleegd op )