Pastorie Sint-Denijsparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Sint-Denijs-Boekel
Straat Vredesplein
Locatie Vredesplein 34, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Denijsparochie

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie van 1859 en rechts ernaast de oude pastorie uit het vierde kwart van de 17de eeuw; voortuintjes met vernieuwde bakstenen muurtjes. Achtertuin verkleind door uitbreiding van kerkhof in 1986 met Mariagrot nu op kerkhofgedeelte.

Oude pastorie van vier traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (kunstleien) met centraal dakvenster, vermoedelijk uit het vierde kwart van de 17de eeuw. Een aanvraag van de baljuw, burgemeester en schepenen tot het Sint-Baafskapittel om een pastorie te verkrijgen dateert van 1681. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint. Rechthoekige vensters gevat in vlakke gepleisterde omlijsting, en rechts met zandstenen omlijsting. Oorspronkelijk rondboogdeur met bovenlicht in zandstenen omlijsting en geprofileerde waterlijst, op storende wijze vervangen door brede rechthoekige deur. Erboven gecementeerd dakvenster met puntgevel en getoogd raam. Gecementeerde rechter zijgevel met sieranker in geveltop. Gecementeerde achtergevel onder laag afhellend dakschild.

Interieur grondig aangepast en verbouwd; het fraaie stucplafond is niet meer zichtbaar.

Nieuwe pastorie gebouwd in 1859 onder leiding van E. de Perre-Montigny. Typische 19de-eeuwse pastorie van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen). Onderkelderd. Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand begrensd door hoeklisenen. Rechthoekige vensters met houten roedeverdeling en arduinen dorpels, op de begane grond beluikt. Rechthoekige deur met sierlijk ijzeren bovenlicht in geprofileerde arduinen omlijsting met bekronend driehoekig fronton. Gelijkaardige achtergevel met identieke deuromlijsting. Beraapte zijgevel.

Interieur: Centrale gang met aan weerszij kamers met behouden marmeren schouwen en rechts trappenhuis met bordestrap.

  • Rijksarchief Gent, Provinciaal Archief, 1851-1870, nummer 1755/10.
  • DE SCHYNCKEL Y. 1994: Sint-Denijs-Boekel, Zwalm, sine loco, 78-79.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vredesplein

Vredesplein (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.