erfgoedobject

Burgerhuis in art deco

bouwkundig element
ID
46420
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46420

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis in art deco
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Vrijstaand enkelhuis in art deco, van circa 1938, naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior, van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) waarin dakkapel.

Lijstgevel met parement van siermetselwerk (afwisseling van rode en bruine gevelsteen, verschillende metselverbanden, geprononceerde lintvoegen) onder ver uitstekende kroonlijst. Erkervormende deurtravee met typische rondboogdeur in gemetselde spitsboog, waarboven oculus met gekleurd glas in lood. Venstertravee met driedelige rechthoekige en rondboogvensters in omlopende bakstenen omlijsting en houten beplanking op de borstwering; origineel houtwerk met horizontale glasroeden. Uitkragende, hoger opgetrokken linkerhoekpenant.

Achter de voorplaats links en de hal was een woonplaats over de volledige huisbreedte voorzien.

  • Gemeentearchief Baarle-Hertog, Machtiging verleend door het College van Burgemeester en Schepenen 27/8/1938.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Baarle-Hertog, schetsen 1938/8.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in art deco [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46420 (Geraadpleegd op 13-06-2021)