erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
46496
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46496
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Op oude rooilijn gelegen hoeve van circa 1886 bestaande uit woonstalhuis (parallel aan de straat) van vijf en drie traveeën, parallel aan de schuur en bakhuis aan zuid- en latere stal aan oostzijde. Omhaagde moestuin ten oosten. Deels verhard erf met waterput en perelaar.

Verankerde bakstenen (woonstalhuis, bakhuis en stal) of houten gebouwen (schuur) onder zadeldak (Vlaamse pannen). Woonstalhuis met lijstgevels op gepikte plint en baksteenfries; bijgebouwde linkertravee met varkens- of paardenstal; origineel woongedeelte met dubbelhuisopstand, getoogde muuropeningen met bewaarde luiken, ramen en deur aan de straat; gedichte poorten van vroegere potstal; rechthoekige muuropeningen met houten latei onder meer opkamer- en keldervenster aan erfzijde en in oostelijke zijpuntgevel.

Beplankte driebeukige langsschuur van vier gebinten, combinatie van dek- en ankerbalkgebinten, op bakstenen sokkel; bewaarde stropoppen tussen de dakpannen. Grote vlierstruik nabij de ingang. Bakhuis met rechthoekige muuropeningen onder houten latei. Latere stal met open afhang aan erf.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Hoogstraten, schetsen 1886/14.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46496 (Geraadpleegd op 13-05-2021)