Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 2, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Hoogstraten

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag, opgetrokken circa 1648. Van 1972 tot 1993 samen met nummer 1 ingericht als Ostmuseum.

Oorspronkelijke bouwbreedte, daklijst- en nokhoogte; zolderverdieping met (later ingebrachte) ingekaste, half beluikte bolkozijnen onder vertande bakstenen daklijst. Verhoogd achterdakvlak, zie de nadien gebouwde achterbouw (begane grond met bewaarde anker in oorspronkelijke buitenmuur, zolderverdieping met nog aanwezige muurplaat op idem). Ingekast en beluikt opkamervenster.

Voorste kamers met moerbalk; rechts kamer met schoorsteen uit de eerste helft van de 19de eeuw met zwart- en witmarmeren mantel en bepleisterde boezem met lijstwerk, pilasters, guirlandes. Keuken met eenvoudige haard uit dezelfde periode, geflankeerd door kasten. Opkamer boven kelder met aanzetsporen van tongewelf (parallel aan de voorgevel). Dakkap met opbouwspanten op de moerbalken.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Hoogstraten

Begijnhof 1-40, Vrijheid 99 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.