Begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 14-16, 15, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenwoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Hoogstraten

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuizen van twee traveeën en anderhalve of twee (nummer 16) bouwlagen, opgetrokken als één geheel circa 1661.

Nummer 14. Voorgevel met origineel klooster- en kruiskozijn met luiken voor de benedenhelft; korfboogdeur met bekronend nisje. Achtergevel zonder verbouwingssporen met bol- en kruiskozijnen. Westelijke zijpuntgevel met vlechtingen achteraan.

Opmerkelijke, zeer oorspronkelijke toestand, zowel wat bouwbreedte, -diepte en -hoogte als interne organisatie betreft. Bewaarde samengestelde balklaag, ook in de kelder. Verbrede hal links met spiltrap uit bouwperiode. Rechts kamers op verschillend niveau. Voorkamer met aangepaste, originele schouw. Opkamer met originele haardconstructie met brandvlak uitgewerkt op een schelp in de kelder.

Nummer 15. Later aangepaste muuropeningen, onder meer sporen van gedichte korfboogdeur. Oorspronkelijke toestand wat bouwdiepte, -breedte en -hoogte betreft. Gelijkaardige plattegrond als bij nummer 14. Bewaarde samengestelde balklaag, ook in de kelder.

Nummer 16. Later aangepaste muuropeningen naast ingekast houten kruiskozijn rechts oostelijke zijpuntgevel met aandak, schouderstukken, vlechtingen en steunberen. Achtermuur van de opkamer samenvallend met de begijnhofmuur. Oorspronkelijke toestand wat bouwbreedte, -diepte en -hoogte betreft. Later gewijzigde interne organisatie. Latere balklagen. Kelder met tongewelf.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Hoogstraten

Begijnhof 1-40, Vrijheid 99 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.