Begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 19, 20, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Hoogstraten

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuizen van drie traveeën en één bouwlaag, reeds vóór 1511 samen opgetrokken, tussen 1623 en 1642 opgedeeld in twee zelfstandige woningen.

Versteende vakwerkbouwen, zie bewaarde stijlen in zij- en achtergevel en gangmuur en lemen constructies in de scheimuur. Oorspronkelijke bouwbreedte en -diepte (ter hoogte van huidige achterkamers); later verhoogde dakvlakken. Samengestelde balklagen. Oorspronkelijke centrale haard tussen beide panden; nummer 19 met zwaar schouwmassief met vooruitkomende haard met concaaf brandvlak en mooie bepleisterde schouw in de rechter voorkamer. Dakconstructie met opbouw- (nummer 19) en integrale (nummer 20) spanten en doorlopende gordingen van rond masthout. Ten aanzien van aan noordzijde gelegen huizen, afwijkend plantype met kelder (zie keldergat) en opkamer respectievelijk links en rechts vooraan, die pas bij de verstening werden uitgevoerd, samen met de gangmuren. Later uitgebouwde keuken (nummer 19) en bijgebouwd pomphuis (nummer 20). Binnendeuren met zware kozijnkaders op nummer 19. Niet beschilderde, vrijstaande zijpuntgevel met aandak, schouderstukken, vlechtingen en ingekast glas-in-loodraam.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Hoogstraten

Begijnhof 1-40, Vrijheid 99 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.