Twee begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 21, 22, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Hoogstraten

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuizen van vier traveeën en één bouwlaag, beide opgetrokken circa 1647.

Nummer 21. Oorspronkelijke bouwbreedte, daklijst- en nokhoogte. Later verhoogde achtergording. Oorspronkelijke kelder met tongewelf (parallel aan de voorgevel). Aangepaste haard in rechtse voorkamer, latere trap met alkoofkast, vergrote opkamer. Keuken met deur in zwaar kozijn en origineel 17de-eeuws raam.

Nummer 22. Voordeur in zwaar kozijn, met origineel slot. De bestaande toestand komt overeen met de oorspronkelijke, ook wat betreft de interne organisatie met een wijziging van de trap naar de zolderverdieping. Samengestelde balklaag in linkse voorkamer en gang. Vooraan links bepleisterde schouw met profileringen. Kelder met tongewelf. Integrale dakspanten.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Hoogstraten

Begijnhof 1-40, Vrijheid 99 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.