Begijnhofhuis fundatie van Steenbeeck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 34, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhofhuis fundatie van Steenbeeck

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhofhuis fundatie van Steenbeeck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Hoogstraten

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof van Hoogstraten

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Hoogstraten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige fundatie van Steenbeeck, opgetrokken tussen 1692 en 1694 ter vervanging van de infirmerie die circa 1668 werd opgericht (zie ook Gemeenschapshuis Convent of Oudhuis).

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, iets hoger opgetrokken dan de aanpalende huizen. Overschilderde muurbanden. Muuropeningen en gevelafsluiting zoals bij nummer 30. Brandmuren met vlechtingen en rollagen. Oorspronkelijk bouwvolume en inwendige verdeling komen grosso modo overeen met de bestaande, op enkele latere binnenmuren en de verplaatsing van trap en haarden, uitgezonderd de keukenhaard, na. Samengestelde balklagen, veelal met bewaarde sloffen. Keuken met grote zwarte en rode vloertegels, afkomstig uit opkamer en kelder en herlegd volgens historisch patroon; twee kelders, één met tongewelf parallel aan de voorgevel, één met kruisgewelf. Bovenverdieping met voormalige ziekenzaal, zie ondersteuning van de zoldering door middel van houten kolom. Dakconstructie met drie opbouwspanten.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Hoogstraten

Begijnhof 1-40, Vrijheid 99 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.