erfgoedobject

Boerenarbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
46606
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46606

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee boerenarbeiderswoningen van elk drie traveeën met aanpalende staltravee en dwarsschuur van twee traveeën onder gemeenschappelijk zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); aanbouw; opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, toen bewoond door schoolmeester-organist Henricus Van Asten die op deze plaats een katoendrukkerij zou opgericht hebben; wijzigingen en verbouwingen circa 1870 en 1903; huidig voorkomen dateert voornamelijk van een verbouwing van circa 1931.

Op achtererf schuur van vijf traveeën met aanbouw (nok loodrecht op de straat) uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint met nieuw ingevoegde voorgevel, afgelijnd door een baksteenfries met muizen- en bloktand. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd houtwerk onder strekse boog; arduinen lekdrempels; opkamer- en getralied keldervenster in achtergevel. Recente uitbreiding tegen de noordelijke zijpuntgevel. Schuurgedeelte met houten poorten onder dito latei, verluchtingsgaten in zijpuntgevel en afhang achteraan met voormalige varkensstallen.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meer, schetsen 1870/9, 1903/6, 1931/30.
  • GRATIANUS P., Meir (in de Kempen), Brussel, 1912, p. 296, 303, 320.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenarbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46606 (Geraadpleegd op 16-05-2021)