Dorpswoning Bouwens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meer
Straat Donckstraat
Locatie Donckstraat 35, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning Bouwens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Dorpswoning Bouwens: voorgevel, zijgevels en bedaking

Deze bescherming is geldig sinds 11-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met lagere annex ten noorden onder dito bedaking. Gebouwd circa 1825 in opdracht van laatste witheerpastoor te Meer P.J.J. Bouwens (1759-1848, pastoor in 1804-1826); in 1861-1903 in gebruik als gemeentehuis; circa 1908 uitgebreid met aanbouw; circa 1928 optrekken van een bijgebouw, heden garage; circa 1980 gerestaureerd.

Bakstenen lijstgevel op gecementeerde en beschilderde plint; geprofileerde bakstenen daklijst onder een houten kroonlijst; verankerde zijpuntgevels met muurvlechtingen en aandak. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd houtwerk; vensters met arduinen lekdrempel en houten latei onder strekse boog, oorspronkelijk beluikt; deur met classicistisch getinte houten omlijsting namelijk gegroefde pseudo-pilasters onder kroon- en tandlijstje, molenstenen verwerkt in treden; blinde oculi in de zijpuntgevels. Aanbouw met spaarvelden en getoogde muuropeningen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/576.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meer, schetsen 1908/16, 1928/22.
  • GRATIANUS P., Meir (in de Kempen), Brussel, 1912, p. 126.
  • S.N., Monumentenwandeling Meer, brochure, sine loco, 1992.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Donckstraat

Donckstraat (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.