erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 46896   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46896

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis van vijf + drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) van midden 19de eeuw, zie gevelsteen met jaartal 1852 en initialen J.F. VA. A.C.S. rechts naast de deur.

Verankerde baksteenbouw met voorgevel op gecementeerde plint. Woongedeelte met dubbelhuisopstand, rechthoekige beluikte muuropeningen onder houten latei en strekse boog, oostelijke zijpuntgevel met vlechtingen, opkamervenster en betralied keldervenster. Gedichte stalpoort, stalvenstertjes met betonnen latei, westelijke zijpuntgevel met houten staldeur en laadluik. Afhang over volledige stalbreedte, afdak waaronder waterput ter hoogte van het woonhuis. Verhard erf.

Driebeukige westelijke langsschuur van vijf traveeën; verankerde baksteenbouw onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); voorgevel met muizentandfries en beluikte segmentboogvenstertjes. Kopgevels met korfboogpoorten. Met beukenhaag afgezette oostelijk gelegen boomgaard.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Merksplas, schetsen 1853/1.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46896 (Geraadpleegd op 06-08-2020)