Notariswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 17, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Notariswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Westzijde Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige woning van notaris Walravens, heden "Salons Limpens". Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat) met dakkapellen, naar ontwerp van P. Langerock, met licht afwijkende (dakvenster en poort) bouwtoelating van 1900 (zie ook gevelsteen).

Neotraditionele lijstgevel van bak- en natuursteen met geprofileerde kroonlijst, zijtrapgevels en sierankers. Arduinen plint met rechthoekige keldervensters en dito geprofileerde puilijst; gebruik van zandsteeen voor banden, negblokken en neogotische paneeltjes op de borstwering; fries met decoratieve verwerking van groene en blauwe baksteen. Hoger opgaande deurtravee met dakvenster onder trapgeveltje met overhoekse topstukken gemarkeerd door hardstenen balkon met neogotische leuning op consoles in vorm van liggende leeuwen. Rechthoekige muuropeningen met arduinen latei en lekdrempel, deur met monogram "wvm" (Walravens Van Mens). Links lagere travee met korfboogpoort in geprofileerde zandstenen omlijsting. Meer sober uitgewerkte en heden nagenoeg volledig ingebouwde achtergevel met samengestelde baksteenfries en verwerking van gesinterde baksteen.

Interieur met bewaarde plafonds, schouwen, glas in lood, lambriseringen, parket en mozaïekvloeren; neoclassicistische hal. Kelderkeuken met witte faiencetegels en zwart/witte tegelvloer. Voorts bewaarde fundamenten en keldergewelven van een ouder pand, eertijds "De Moriaen". Recent aangebouwde feestzaal met in de kelder bewaarde ijzerzandstenen schacht van een middeleeuwse waterput gevonden bij de bouwwerken.

Voormalig koetshuis en paardenstal onder leien zadeldak (nok loodrecht op de straat) op houten kroonlijst op modillons. Bakstenen lijstgevel met banden van gesinterde steen, rechthoekige en getoogde muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. Opnieuw aangelegde tuin met bewaarde ginkgo en vierkant prieel onder tentdak op steunen van knoestig hout.

  • Stadsarchief Herentals, Bouwaanvragen 1.778.511, 1900-1904.
  • Gegevens verstrekt door J. Cools en L. Snoeys.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.