Parochiekerk Sint-Niklaas

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Morkhoven
Straat St.-Niklaasstraat
Locatie St.-Niklaasstraat 1, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Niklaas

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Niklaas

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Niklaas: toren
gelegen te St.-Niklaasstraat 1 (Herentals)

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Even ten zuiden van de dorpskern gelegen, georiënteerde neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van J. Bilmeyer van 1906 opgericht in 1908-1909 met westtoren uit de 13de en de 15de eeuw. Restauratie van toren naar ontwerp van P. Gevers in 1999-2000.

Driebeukig schip van vijf traveeën transept en koor met driezijdige sluiting tussen annexen, leien bedaking. Sobere baksteenbouw met karig gebruik van natuursteen. Ritmerende steunberen en spitsboogvensters. Westelijke puntgevel met schouderboogdeur onder natuurstenen boogveld met kruismotief omsloten door dubbele spitsboog op driekwartzuiltjes. Polygonale traptoren met ronde bekroning aan zuidzijde.

Ten noordwesten: vierkante toren van ijzerzandsteen (13de eeuw) en bak- en zandsteen (15de eeuw) onder ingesnoerde leien naaldspits. Gesloten onderbouw met steekboogdeurtje, spitsboogvenster en enkele lichtspleten. Bovenverdieping met zandstenen speklagen en steigergaten.Verdiepte muurvlakken met boogfriezen en omlopende kordons; spitsbogige galmgaten.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op hardstenen zuilen met koolbladkapiteel, houten spitstongewelf op colonnetten of consoles.

Mobilair

Schilderijen: Aanbidding van de drie wijzen (begin 17de eeuw), Verschijning Heilige Nicolaas aan Constantinus (tweede helft 17de eeuw) en Buste van priester (18de eeuw).

Beeldhouwwerk: eiken medaillon met buste van Christus (1699) vermoedelijk afkomstig van rugpaneel preekstoel, Heilige Hubertus (1730) van gepolychromeerd hout, Heilige Jozef met Kind (midden 18de eeuw) van witgeschilderd hout, gepolychromeerde Heilige Gerlacus (vierde kwart 19de eeuw) en Heilige Cornelius paus (begin 20ste eeuw).

Meubilair: hoofdaltaar van arduin bezet met koperen platen waarop voorstelling van eucharistiesymbolen en engelen ingewijd in 1920, centraal opgesteld altaar in 1992 vervaardigd met materiaal van de vroegere eiken communiebank (1907-1909), Maria-altaar afkomstig van het Besloten Hof te Herentals. In 1908 aangepaste preekstoel (1699) met bustes van de evangelisten en westerse kerkvaders. Neogotische biechtstoelen (begin 20ste eeuw). Polychrome neogotische Kruisweg (1903) en naamlijsten van alle sinds 1950 overleden parochianen.

Glasramen met voorstelling van de zeven sacramenten (1957) door R. Coppe uit Komen.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 21, Morkhoven, dossier 5.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Westerlo, Brussel-Antwerpen, 1975, 21-22.
  • KERSTENS H., De Sint-Niklaaskerk te Morkhoven, Tongerlo, 1995.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van St.-Niklaasstraat

St.-Niklaasstraat (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.