Persoon

Bilmeyer, Jules

ID
336
URI
https://id.erfgoed.net/personen/336

Beschrijving

Er waren 3 generaties Bilmeyer architecten nl. Julius P., vervolgens Edouard en nadien Julien Bilmeyer.

Voor een beschrijvingn, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_Bilmeyer

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Jules Bilmeyer

Kardinaal Mercierlei 37 (Antwerpen)
Eigen woning van de architect Jules Bilmeyer, naar een ontwerp uit 1909, met asymmetrisch uitgewerkte, neoclassicistische bepleisterde lijstgevel.


Bewaarschool Sinte Maria en 18de-eeuwse calvarieberg

Paardenmarkt 111 (Antwerpen)
Kleuterschool van de Sint-Antoniusparochie in neotraditionele stijl, van omstreeks 1905-1910, waarvan het ontwerp is toe te schrijven aan de architect Jules Bilmeyer. Jaarankers 1613 en 18de-eeuwse calvarieberg van de gesloopte kapucijnenkerk tegen de zuidgevel.


Burgerhuis in eclectische stijl

Nachtegaalstraat 37 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1907. Opdrachtgever was de Nederlandse schrijnwerker Cornelius Antoon Rozenstraten.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Hopland 34 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1902. Opdrachtgevers van dit vastgoedproject waren de erven Van Cuyck, vertegenwoordigd door de heer H. Van Cuyck. Deze had Bilmeyer al in 1896 een eerste maal geëngageerd voor “Het Wapen van Spanje” op de Meir, en liet hem later in 1902 en 1903 nog een ensemble van vijf burgerhuizen bouwen in de Lange Lozanastraat.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Sint-Vincentiusstraat 6 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Léon Nauwelaerts, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1902.


De groote witte Arend

Reyndersstraat 18 (Antwerpen)
Patricierswoning met gebouwen in traditionele stijl uit 16de eeuw en 17de eeuw mogelijk met oudere kern, de voorgevel aangepast in rococostijl omstreeks 1750, met een barokarcade op de binnenplaats.


Dokterswoning in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 172 (Antwerpen)
Dokterswoning in eclectische stijl gebouwd in opdracht van arts J.L. Belloy, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1912. Aannemer Louis Peeters-Gowie voerde de werken uit.


Eclectisch winkelhuis

Volkstraat 60 (Antwerpen)
Dit eclectische winkelhuis werd gebouwd rond 1907 in opdracht van slager Charles Van Meerbeeck-Hendrickx, die zelf de winkel op het gelijkvloers zou uitbaten. Hij vroeg architect Jules Bilmeyer het ontwerp te maken.


Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 135-141 (Antwerpen)
Ensemble van oorspronkelijk vijf burgerhuizen in neoclassicistische stijl, in twee fasen opgetrokken naar ontwerpen door de architect Jules Bilmeyer respectievelijk uit 1902 (nummers 139-143) en 1903 (nummers 135-137). Opdrachtgevers van dit vastgoedproject waren de erven Van Cuyck, vertegenwoordigd door de heer H. Van Cuyck.


Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Rijnpoortvest 12-18 (Antwerpen)
Geheel van vier gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1904, opgetrokken in 1905, waarvan het linker pand het zijportaal incorporeert van de Sint-Antonius van Paduakerk. Opdrachtgevers waren leden van de kerkfabriek van de Sint-Antoniusparochie, die voor eigen rekening in het vastgoedproject participeerden.


Handels- en kantoorpand in neoclassicistische stijl

Schoenmarkt 10 (Antwerpen)
Handels- en kantoorpand op de hoek van Schoenmarkt en Schrijnwerkersstraat, gebouwd in opdracht van de gezusters Verberckt, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1906.


Hof van Rameyen

Rameyenstraat 4-5 (Berlaar)
In kern opklimmend tot de 13de eeuw. Volgens J.B. Stockmans vermoedelijk opgericht als steen der Familie Berthout of mogelijk als bolwerk ter bescherming aan de Nete.


Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Gratie

Frankrijklei 89 (Antwerpen)
Georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 1877-81, twee hoogste geledingen toren en spits van 1909-10, naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.


Klooster van de grauwzusters

Korte Winkelstraat 28A, Lange Sint-Annastraat 5-7 (Antwerpen)
Het klooster van de grauwzusters, sinds 1693 gevestigd in de Lange Sint-Annastraat, werd in drie fasen heropgebouwd in neotraditionele en neogotische stijl. Voor de eerste twee fasen uit 1886-1890 tekende François Baeckelmans, voor de derde fase uit 1909 Jules Bilmeyer. Gerenoveerd tot Rectoraat van de Universiteit Antwerpen door VBM Architecten in 2005-2006.


Klooster, kapel en school van de zusters franciscanessen

Lange Kongostraat 21, Pothoekstraat 112 (Antwerpen)
Klooster en kapel van de zusters franciscanessen, missiezusters van Kongo, hier gevestigd sinds 1890, met een patronaat, bewaarschool, klooster en lagere school uit de jaren 1890-1899 door de architecten Henri Thielens, Jean Le Roij en Antoine Van den Berghe-Le Roy, en een neogotische kapel door Jules Bilmeyer uit 1910-1914.


Onze-Lieve-Vrouwecollege of Jezuïetencollege

Frankrijklei 91 (Antwerpen)
De gebouwen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege of jezuïetencollege zijn een baken langs de Frankrijklei. Kort na de opening van de gronden op de geslechte Spaanse vesten, lieten de jezuïeten een klooster en een school bouwen naar een ontwerp van Heliodore Leclef van 1871.


Parochiekerk Heilig Hart

Lange Beeldekensstraat 22 (Antwerpen)
Centraalbouw met polygonaal koepeldak in neoromaanse stijl, naar een ontwerp door de Leuvense ingenieur-architect Emile Goethals uit 1919-1920, opgetrokken in 1933-1934.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met kerkhof

Dorpsstraat 100 (Wuustwezel)
Neogotische kerk omgeven door beboomd kerkhof afgezet met ijzeren hek op laag bakstenen muurtje.


Parochiekerk Sint-Amandus

Van Kerckhovenstraat 35 (Antwerpen)
Vrijstaande, neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren, naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866, opgetrokken in 1869-1874. Vanaf 1871 werd de bouw geleid door de architect François Baeckelmans.


Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Kerkstraat zonder nummer (Essen)
Vrijstaande neogotische kerk op beboomd plein, gebouwd in 1907-08 naar ontwerp van architect Jules Bilmeyer.


Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Paardenmarkt 107 (Antwerpen)
Neogotische parochiekerk naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1904, waarvoor eerstesteenlegging in 1906, die werd ingewijd in 1910. De kerk vervangt de in 1908 gesloopte kapucijnenkerk uit 1613.


Parochiekerk Sint-Catharina

Sint-Catharinaplein zonder nummer (Antwerpen)
Neoromaanse kruisbasiliek in 1870-1872 gebouwd naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens en in 1912-1914 vergroot naar ontwerp van e architect Jules Bilmeyer.


Parochiekerk Sint-Clemens

Cardijnstraat zonder nummer (Zemst)
Heterogene driebeukige kerk van romaanse oorsprong met noordertoren in overgangsstijl, gotische sacristie uit de 16de eeuw en laatgotisch koor en zuidertranseptarm uit de 17de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jozef

Charlottalei 2 (Antwerpen)
Georiënteerde neoromaanse driebeukige kruiskerk met basilicale opstand van 1862-1867 naar ontwerp van Eugeen Gife. Driehoekig terrein afgebakend met sierlijk smeedijzeren hek op gecementeerde plint tussen postamenten van natuursteen.


Parochiekerk Sint-Niklaas

St.-Niklaasstraat 1 (Herentals)
Georiënteerde neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van J. Bilmeyer van 1906 opgericht in 1908-1909 met westtoren uit de 13de en de 15de eeuw.


Parochiekerk Sint-Walburgis

Karel Rogierstraat 12, Volkstraat 41 (Antwerpen)
Parochiekerk van Sint-Walburgis. Voltooid in 1936 naar ontwerp van architect F. Van Reeth, met een bijzonder sobere moderne bakstenen lijstgevel geïnspireerd door de Nieuwe Zakelijkheid.


Pastorie van de Sint-Antonius van Paduakerk

Paardenmarkt 109 (Antwerpen)
Pastorie in neotraditionele stijl naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1908. Het gebouw kwam gelijktijdig tot stand met de aanpalende, eveneens door Bilmeyer ontworpen Sint-Antonius-van-Paduakerk uit 1906-1910.


Patronaat van de Sint-Amandusparochie

Vliegenstraat 32 (Antwerpen)
Patronaat van de Sint-Amandusparochie gebouwd in opdracht van de Kerkfabriek, naar een ontwerp in neogotische stijl door de architect François Baeckelmans uit 1876. Het gebouw vervangt de voorlopige Sint-Amanduskapel uit 1864.


Pensionnat du Sacré-Coeur

Lamorinièrestraat 148-150 (Antwerpen)
Meisjeskostschool en klooster met kapel van de Dames du Sacré-Coeur, in twee fasen opgetrokken tussen 1905 en 1914, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer.


Rockoxhuis

Keizerstraat 10-12 (Antwerpen)
Voormalige patriciërswoning van burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640), die in 1603 het huis "Sint-Jacob" of "Den Gulden Rinck" en het aanpalende huis kocht, en beide panden herbouwde tot een geheel in renaissancestijl. Restauratiewerken door Jules en Edouard Bilmeyer in 1916-1919, en door Joseph Louis Stynen en Richard De Bruyn in 1974-1977.


Sint-Marcus en Sint-Lucas

Lijnwaadmarkt 16-18 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis van het bel-etagetype uit de vroege 19de eeuw, vermoedelijk gebouwd door de Kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, en in 1913 opgesplitst in twee woningen.


Traditioneel hoekhuis

Groenplaats 20 (Antwerpen)
Traditioneel hoekhuis met getrapte dakvensters, drie bij zes traveeën en drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Langegang 3 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Langegang en Hopland, gebouwd in opdracht van Charles Van Cuyck en deelhebbers, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1912. Voor de bouw werd een neoclassicistische winkelhuis van omstreeks 1850 gesloopt. Bilmeyer tekende in 1902 voor het aanpalende burgerhuis aan het Hopland, eveneens in opdracht van de familie Van Cuyck.


Woning Frans Snyders

Keizerstraat 8 (Antwerpen)
Voormalige woning van de barokschilder Frans Snyders. Geheel van twee gekoppelde, traditionele diephuizen met dubbele trapgevel, dat in kern opklimt tot de 16de eeuw.


Woon- en handelspand en twee burgerhuizen in eclectische stijl

Paardenmarkt 115, Rijnpoortvest 30-32 (Antwerpen)
Woon- en handelspand en twee burgerhuizen in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1906. Het complex maakt deel uit van een vastgoedproject op de hoek van Paardenmarkt en Rijnpoortvest, opgezet door de kerkfabriek van de Sint-Antoniusparochie, en palend aan de pastorie van de Sint-Antonius van Paduakerk.


Woon- en handelspand in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Paardenmarkt 111-113 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1906. Het pand maakt deel uit van een vastgoedproject op de hoek van Paardenmarkt en Rijnpoortvest, opgezet door de kerkfabriek van de Sint-Antoniusparochie, en palend aan de pastorie van de Sint-Antonius van Paduakerk.


Thema's

Ontwerper van

Edelinckstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bilmeyer [online], https://id.erfgoed.net/personen/336 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.