Traditioneel hoekhuis gedateerd 1577

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vleeshouwersstraat, Zirkstraat
Locatie Vleeshouwersstraat 15, Zirkstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Tradioneel hoekhuis gedateerd 1577
gelegen te Vleeshouwersstraat 15 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

omvat de bescherming als monument Tradioneel hoekhuis gedateerd 1577
gelegen te Zirkstraat 2 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Imposant hoekhuis van drie bouwlagen + insteekverdieping, onder zadeldak (leien en roofing), gedateerd 1577 door middel van jaarankers.

Zirkstraat-zijde: verankerde en gecementeerde lijstgevel van zes traveeën. Benedenbouw gemarkeerd door geprofileerd kordon, met merkwaardige insteekverdieping, geritmeerd door gekoppelde rondbogen met geprofileerde booglijsten, voorzien van imposten en diamantkopsluitsteen. Rechthoekige bovenvensters met lekdrempels, 19de-eeuwse aanpassingen van de oorspronkelijke kruiskozijnen. Twee dakkapellen met puntgeveltjes onder zadeldak boven de daklijst; elk met rechthoekig luikgat waarvan de latei rust op consooltjes. Begane grond verbouwd en gedeeltelijk voorzien van houten winkelpui (eerste kwart van de 20ste eeuw) die doorloopt in de zijgevel.

Langs de Vleeshouwersstraat: vijf traveeën brede, verankerde en gecementeerde trapgevel (elf treden + verweerde top) met schouderstukken. Analoge gevelordonnantie als Zirkstraat-zijde. Tweeledige top: onderste geleding geopend met middenluik tussen kruiskozijnen; bovenste met geblindeerd middenluik tussen kloosterkozijnen. Op te merken: ankers van de insteek deels gespleten; er tussen wortelmotiefje. Tweetalig arduinen straatnaambord op hoek (19de eeuw).

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vleeshouwersstraat

Vleeshouwersstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.