Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Olen
Deelgemeente Olen
Straat Boekel
Locatie Boekel 11, Olen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Olen (adrescontroles: 15-01-2007 - 15-01-2007).
  • Inventarisatie Erfgoed WOI Provincie Antwerpen (thematische inventarisatie: September 2013 - Maart 2018).
  • Inventarisatie Olen (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Noord-zuid-georiënteerde, neogotische, driebeukige, longitudinale basiliek met ommuurd, omringend kerkhof gelegen in de as van de straat en opgericht in 1865-1866 naar ontwerp van J. Van Gastel van 1864, ingewijd in 1877 (zie gevelsteen). Toren van vier geledingen onder ingesnoerde naaldspits, schip van vijf traveeën en koor van drie traveeën met driezijdige sluiting geflankeerd door lagere annexen.

Baksteenbouw met leien bedaking geritmeerd door versneden steunberen en sober gedecoreerd door aflijnende baksteenfriezen, onder meer geometrische fries van de toren. Spitsboog- en radvensters, laatstgenoemde in middenbeuk. Toren met omlopende kordons en polygonale traptoren aan de oostkant. Getoogde deur onder blind spitsboogveld in baksteenomlijsting, hogerop spitsbogig drielicht met neogotisch maaswerk onder blinde oculus en driehoekige waterlijst, derde geleding met spitsbogige verdiepte nissen.

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsboogarcade op zuilen met lijstkapiteel, kruisribgewelven op gebundelde colonnetten met uitgewerkt kapiteel (middenbeuk) of op sobere consoles (zijbeuken).

Mobilair. Houten kruisbeeld uit de 14de - 15de eeuw en houten beelden van circa 1875 (God de Vader als paus en Heilige Geest in gedaante van een duif, Heilige Willibrordus). Neogotisch meubilair naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1871. Glasraam Heilige Willibrordus en Heilige Isidorus door J. Huet van 1960.

  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Antwerpen, Kanton Herentals, Brussel-Antwerpen, 1977, 40.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Aanvullende informatie

Naast het portaal is een van bronzen medaillon voorziene gedenkplaat aangebracht met vermelding "Aan onze helden 1914-1918" en de namen van de gesneuvelden. Op het kerkhof aan de parochiekerk is een recent monument opgericht met de namen van de gesneuvelden en politieke gevangenen van beide wereldoorlogen, waarachter het ereperk voor oud-strijders gelegen is.

Van Severen, Elke (01-02-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boekel

Boekel (Olen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.