Hoeve Sassenhout

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vorselaar
Deelgemeente Vorselaar
Straat Sassenhout
Locatie Sassenhout 81, Vorselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vorselaar (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Vorselaar (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Sassenhout

Deze bescherming is geldig sinds 18-07-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Sassenhout

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Sassenhout met erf

Deze bescherming is geldig sinds 18-07-1980.

Beschrijving

Langgestrekte hoeve van circa 1800, heden aangepast als café-restaurant. Ingeplant op omhaagd terrein met boomgaard ten noorden.

Verankerde baksteenbouw van vijf uitspringende (bedrijfsgedeelte) + vier (woning) traveeën en één bouwlaag onder links afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, riet). Beluikte rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling, evenals de overige rechthoekige muuropeningen onder houten latei.

Bedrijfsgedeelte gemarkeerd door zware steunbeer in de eerste travee en een achtergevel van leem en vakwerk.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Aanvullende informatie

De beukenhaag is nog bewaard aan de noord- en oostzijde. Aan de straatkant is de haag bewaard ter hoogte van de bebouwing. Achter de hoeve bevindt zich een perceel grasland met enkele opgaande bomen.

Daemen, Caroline (20-06-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Vorselaar

Vorselaar (Vorselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.