erfgoedobject

Station Schoonaarde

bouwkundig element
ID
48890
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48890

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Station Schoonaarde
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is aangeduid als beschermd monument Station Schoonaarde
    Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

Beschrijving

Spoorwegstation opgericht in 1879-1880 aan de spoorlijn Gent-Dendermonde, een van de oudste (1837) spoorlijnen in ons land. Het station dat nog steeds in gebruik is vervangt een ouder en kleiner station. De lijn loopt parallel aan de steenweg Wetteren-Dendermonde doorheen de dorpskom van de gemeente Schoonaarde die tot 1873 slechts een gehucht was van Wichelen.

Het stationsplein ervoor was wellicht al in het laatste kwart van de 19de eeuw afgebakend met kasseien binnen een heden ook nog grotendeels open ruimte. De ruimte gevormd door het stationsplein is mee opgenomen in de bescherming als monument.

Het stationsgebouw bezit typologisch, naar aanleg en voorkomen de gebruikelijke karakteristieken van een landelijk stationsgebouw uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Het omvat als hoofdgebouw een hoger gedeelte van twee bouwlagen en drie traveeën opgericht als woning voor de stationschef. De lokettenzaal en wachtzaal voor het publiek zijn ondergebracht in het iets smaller, lager gedeelte van één bouwlaag en zes traveeën, beide onder zadeldak met ruitvormig gelegde kunstleien. Aan de andere kant van het hoofdvolume sluit een lagere aanbouw aan met plat dak.

Ook stilistisch bezit het station de representatieve eigentijdse kenmerken van de landelijke stationsarchitectuur met toepassing van de gebruikelijke materialen en vormgeving. Bakstenen constructie met verwerking van hardsteen voor horizontaliserende lijsten en in de bogen van de venster- en deuropeningen. Voor- en perrongevel met door hoeklisenen gemarkeerd hoofdgebouw. De getoogde geveldoorbrekingen zijn geaccentueerd door licht uitspringende bakstenen omlijstingen en dito lekdrempelversiering. De middentravee van het hoofdgebouw is geaccentueerd door een ronde oculus onder het frontonvormig verhoogd gedeelte van de geprofileerde kroonlijst. Dit met baksteen omlijst zoldervenster bezit een radvormige tracering. Beide zijgevels bevatten twee blinde bovenvensters en een omlijste ronde oculus waarvan één eveneens de radvormige tracering bewaart. De omlopende geprofileerde en gekorniste kroonlijst lijnt het gebouw bovenaan op een fraaie wijze af. Meerdere in blauw en wit geschilderde opschriften met gemeentenaam Schoonaarde. De meeste muuropeningen bewaren hun oorspronkelijk houtwerk. Het interieur bewaart grotendeels zijn oorspronkelijke indeling en belangrijke elementen van zijn aankleding onder meer: houten trap met dito spijlenleuning en geprofileerde trappaal, al dan niet deels beglaasde binnendeuren, een aantal tegelvloeren met decoratief patroon gevormd door zwarte en lichtgele zeshoekige tegels, beglaasd raamwerk in lokettenwand.

Wachthuisje op het perron. Bakstenen bijgebouwtje van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak met Boomse pannen (houten, getande sierdakrand). In dit gebouwtje bevinden zich een schuilruimte en een kleine opslagplaats. Gevels met omlopende arduinen plint. Brede ramen onder metalen lateien (I-profielen met rozetten) en met metalen profielen die de vensters in smalle glasstroken onderverdelen met decoratieve tracering in de bovenlichten. Binnenwanden met hoge betegelde plint en bewaarde vloer.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • STROOBANTS A. 1987: 150 jaar spoorwegen te Dendermonde, Dendermonde, 98-101.
  • VAN DEN BREEN E. 2003: Berlare in de 19de eeuw, Berlare, 223-227.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Station Schoonaarde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48890 (Geraadpleegd op 21-06-2021)