erfgoedobject

Standbeeld van K.L. Ledeganck

bouwkundig element
ID: 50807   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50807

Juridische gevolgen

Beschrijving

Standbeeld van K. L. Ledeganck. Initiatief tot de oprichting van een standbeeld voor de Vlaamsgezinde dichter Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847) kwam er eerst van de Antwerpse vereniging "Vlaamsche Wacht" in 1889. Pas in 1894 richten vier gemeenteraadsleden uit Eeklo een "Ledeganckcomité" op met als doel een standbeeld op te richten binnen de stad. Via een wedstrijd werd de uitvoering begin 1896 toegewezen aan beeldhouwer Jules Lagae uit Roeselare en goedgekeurd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten. Voor de sokkel deed de kunstenaar beroep op architect Henri Vaerwyck uit Gent. De plechtige inhuldiging had plaats op 27 augustus 1897 in aanwezigheid van talrijke prominenten en met uitvoering van de speciaal voor de gelegenheid door Peter Benoit gecomponeerde cantate.

Het monument bestaat uit een levensgroot bronzen beeld van toondichter Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847) op een hoge vierkante arduinen sokkel versierd met drie bronzen platen in halfverheven beeldhouwwerk met allegorische voorstelling van de drie zustersteden, Antwerpen, Gent en Brugge en een vierde plaat met tekst. Oorspronkelijk werd het standbeeld op een vierkant voetstuk met drie treden geplaatst, in 1912 door Prosper Van Hoorebeke omgeven door een laag ijzeren hekwerk. Bij de eerste verplaatsing in 1935 verdween het hekwerk maar werd het monument omgeven door bloemenperken en bomen. Bij de laatste verplaatsing verdween het vierkante voetstuk met treden en werden de brozen reliëfplaten van plaats verwisseld.

  • Vlaams Ministerie van Ruimetelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • DE ROO S. – DE SMET E., Het Eeklo van toen, Brugge, 1985, p. 41-43.
  • LAMPAERT L., De Geschiedenis van Eeklo, Eeklo, 1967-1973, p. 237-277, 405.
  • Werkgroep Monumentenzorg, De restauratie van het Ledeganck-standbeeld, (De Eeklose Dobbelgebakkene, V, 1996, 4, p. 184-188).

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Standbeeld van K.L. Ledeganck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50807 (Geraadpleegd op 25-02-2020)