Persoon

Vaerwyck, Henri

ID: 7050   URI: https://id.erfgoed.net/personen/7050

Beschrijving

Henri Vaerwyck was de vader van de meer bekende architect Valentin Vaerwyck. Hij was als architect verbonden aan de neogotische heropleving. Hij was vooral actief in de eerste decennia voor de twintigste eeuw en tijdens de wederopbouwwerken ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog. Zijn oeuvre bestaat vooral uit religieuze architectuur. Hij wordt vaak verward met zijn neef Henri Vaerwyck-Suys. Deze laatste tekende zijn werken tevens met Henri Vaerwyck, nadat zijn oom Henri Vaerwyck in 1919 overleden was.

Henri heeft tevens vaak samengewerkt met zijn zoon Valentin. Het zogenaamde “Bureau Vaerwyck” heeft een aanzienlijk aantal restauraties en vergrotingen van kerken en ontwerpen voor burgerlijke bouwwerken op zijn naam staan. De inbreng van beiden is moeilijk te onderscheiden. Waarschijnlijk werd Valentins bijdrage in de restauratieprojecten groter naarmate de jaren vorderden.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Constructiewerkplaats Carels

Dok-Noord 3-5, 6-7, 3A-D, 4B-F, 6A, 7A-D, Sassevaartstraat 42-46, 47-48, Sint-Salvatorstraat 18, 18A-B, 20B (Gent)
ACEC-site, voorheen constructie-atelier Carels. Het bedrijf werd in 1839 door Charles-Louis Carels opgericht aan Klein Meerhem (constructie van onder meer kleinere stoommachines en poldergemalen); in 1861-62 overgebracht naar de huidige vestiging aan Dok-Noord, waar het zich weldra tot een der speerpuntbedrijven in de machinebouw zal opwerken.


Dienstgebouw kasteel Les Buttes Sainte Aldegonde

Dorpsstraat 9 (Sint-Martens-Latem)
Voormalig dienstgebouw en "bergplaats voor de automobiel" van het kasteeltje "Les Buttes Sainte Aldegonde", eveneens daterend van 1907 naar ontwerp van de architecten Henri en Valentin Vaerwyck.


Eclectisch burgerhuis

Steenweg 46 (Nazareth)
Alleenstaand eclectisch burgerhuis met art-nouveau-elementen, daterend van 1909 naar ontwerp van architect Henri Vaerwyck.


Ensemble burgerhuizen ontworpen door H. Vaerwyck

Brusselsesteenweg 51-59, 51A (Gent)
Ensemble gevormd door drie burgerhuizen in eclectische stijl, gedateerd 1897 door middel van gevelstenen op de geveltop van nummer 51A-53 en naar ontwerp van architect H. Vaerwyck. Drie enkelhuizen van drie bouwlagen met souterrain en respectievelijk twee, drie en twee traveeën, onder zadeldak tussen zijtrapgevels.


Herenhuis

Burgemeester Potiaulaan 9 (Dendermonde)
Eclectisch getinte bakstenen voorgevel met enige art-nouveau-invloeden. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien mansardedak. Bakstenen lijstgevel rijkelijk uitgewerkt met hardsteen. Verlevendigd met kleurrijke geglazuurde tegels in banden en bogen en met tegelfriezen.


Herenhuis ontworpen door H. en V. Vaerwyck

Belfortstraat 29 (Gent)
Markant enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met mansardedak (leien) voorzien van dakkapellen, gedateerd 1907 op hardstenen sokkel, naar ontwerp van Henri en Valentin Vaerwyck.


Kasteeldomein van Schulen

Gasterbosstraat 1 (Herk-de-Stad)
Het kasteel in neo-Vlaamse-renaissancestijl werd in 1890 ontworpen door Auguste Van Assche en gaat terug tot een 17de-eeuwse hoeve. De kasteelaanhorigheden werden in dezelfde stijl ontworpen door Henri en Valentin Vaerwyck in 1902. Het park in landschappelijke stijl werd aan het einde van de 19de eeuw aangelegd in functie van de jacht.


Landhuis Predikherenhof

Heistraat 16-18 (Gent)
Vanouds bekend buitengoed, in zijn huidige vorm gebouwd als buitenverblijf van de familie Van Pottelberghe de la Poterie (zie wapenschild). Prachtig omgevend park en nog gedeeltelijk omwald kasteeltje in neorococostijl naar ontwerp van architect V. Vaerwyck en daterend van 1909. Ten westen, voormalige koetshuizen en dienstgebouwen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1 (Dendermonde)
Imposante gotische collegiale kerk ingeplant te midden van het huidige Onze Lieve Vrouwkerkplein ten noorden van de Kerkstraat, tot 1784 omgeven door het kerkhof. Nu is de kerk grotendeels omgeven door een lage haag en enkele bomen en struiken. Op de plaats van het kerkhof aan de zuid- en westkant is een parkje aangelegd.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met kerkhof

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)
Oude kerk opklimmend tot 1122, in 1770-1772 heropgebouwd als eenbeukige kerk van vier traveeën. Nadien werd de kerk in 1774 overwelfd, het koor vergroot en de gevel vernieuwd. Nieuwe vergroting in 1844-45 door toevoeging van twee zijbeuken van vier traveeën en nieuwe westtoren onder leiding van architect Louis Minard. Toren heropgetrokken na oorlogsschade in 1953-56 onder leiding van Henri Vaerwyck. Ommuurd kerkhof ten zuiden van de parochiekerk met een dodenhuisje, calvariekapel en een collectie aan 18de, 19de en 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Marktplein zonder nummer (Evergem)
Eertijds met omringend kerkhof, ommuurd en omgracht. In 1894 werd het kerkhof verplaatst naar de Hospitaalstraat.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en kerkhof

Stee zonder nummer (Sint-Laureins)
Imposante laatgotische kerk met dominante neogotische toren, ingeplant te midden van het grotendeels ommuurd rechthoekig kerkhof in de noordoosthoek van het dorpsplein. In het westen, aan het Stee, wordt het kerkhof afgesloten door ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen gemetste pijlers. Op het kerkhof staan graftekens van de late 18de eeuw tot de late 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Denijs

Vredesplein 36 (Zwalm)
Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren, ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen calvariekapel in neoclassicistische stijl.


Parochiekerk Sint-Egidius

Frans Van Schoorstraat 2 (Dendermonde)
De neogotische parochiekerk bevindt zich midden op het vroeger zogenaamde "Kerkplein" of "Groote Plaats" van Sint-Gillis-bij-Dendermonde, in de as van de Burgemeester Potiaulaan en op het kruispunt met de Sint-Gillislaan en Heirbaan.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Joann.-Bapt.Van Langenhaeckestr. 1 (Ninove)
Gelegen op een hellend terrein met hoge dam (ten oosten afgewerkt met kasseistenen, op het kruispunt (ten oosten) van de Dorps-, Kerk- en Paardeveldstraat.


Parochiekerk Sint-Ghislenus

Waarschootdorp zonder nummer (Lievegem)
Tijdens oudejaarsnacht 2001-2002 werd de kerk door een moedwillige brandstichting geteisterd waardoor ze nagenoeg volledig vernield werd. Enkel de kerktoren en een deel van de zijbeuk is blijven staan.


Parochiekerk Sint-Gillis-Binnen

Brusselsestraat zonder nummer (Dendermonde)
Imposante, deels 18de-eeuwse en 14de- en 15de-eeuwse parochiekerk, ingeplant op de hoek met het huidige Heldenplein. De neobarokke voorgevel ziet uit op de Brusselsestraat, de stoep is afgesloten met een laag ijzeren hek links en rechts van het toegangsportaal.


Parochiekerk Sint-Laurentius met kerkhof

Dorpsstraat 107 (Sint-Laureins)
Ingeplant ten zuiden van de huidige Dorpsstraat, met omringend vergroend kerkhof, door een fraai ijzeren hek tussen gietijzeren zuiltjes, geplaatst in 1855, afgesloten aan de Dorpsstraat. Nog twee oude kerkwegels, vanaf de Dorpsstraat en de Leemweg leiden naar het schuin achterin ingeplante kerkgebouw. Op het kerkhof staan 20ste-eeuwse graftekens opgesteld.


Parochiekerk Sint-Martinus

Oombergenstraat zonder nummer (Zottegem)
De kerk is ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof met een hoofdtoegang met ijzeren poort ten westen, bereikbaar via een trap met arduinen treden. Van de éénbeukige romaanse kerk is het schip gedeeltelijk bewaard. Eind 14de - begin 15de eeuw werd een massieve vierkante westtoren gebouwd, geflankeerd door een rond traptorentje. In 1579 en 1582 werd de kerk vernield door brandstichtingen. Vanaf 1597 werkte men aan de heropbouw van de vernielde kerk. later nog meermaals uitgebreid en aangepast.


Parochiekerk Sint-Martinus

Markt zonder nummer (Lievegem)
Georiënteerde hallenkerk met drie beuken van zes traveeën onder afzonderlijke zadeldaken, een vroeggotische vierkante kruisingstoren, grotendeels herbouwd in 1921-1923, tussen niet uitspringend transept, een hoofdkoor met vijfzijdige sluiting en zijkoren met driezijdige sluiting. Er zijn vrijwel geen precieze historische gegevens omtrent oorsprong en vroege bouwevolutie van de huidige kerk, voor eind 16de eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)
De bouw van de oudste onderdelen van de huidige kerk, de gotische toren en het koor, wordt in de literatuur doorgaans geplaatst in de 16de eeuw, doch de toren klimt waarschijnlijk op tot de 15de eeuw. Wellicht vonden er herhaaldelijke verbouwingen plaats. Eind jaren 1880 was de kerk in slechte staat. De plannen voor een volledig herstel en uitbreiding van de kerk werden in 1892-1893 opgemaakt door architect Henri Vaerwyck.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Gentweg zonder nummer (Gavere)
Georiënteerde, deels gotische en neogotische kerk, ingeplant ten oosten van de Gentweg, grenzend aan het ommuurde kasteeldomein Borgwal met nog omringend kerkhof, van de straat afgesloten door lage ijzeren hekken tussen bakstenen pijlertjes. Op het kerkhof staat een lijkhuis en voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Schelderodeplein zonder nummer (Merelbeke)
De dorpskerk van de landelijke gemeente Schelderode gelegen aan de linkeroever van de Bovenschelde, is vanouds excentrisch ingeplant ten opzichte van de dorpskern. Ommuurd rechthoekig kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1 (Wetteren)
Parochiekerk met omringend kerkhof gelegen op terp. De plattegrond heeft nu de vorm van een Latijns kruis met één beuk van drie traveeën, een vierkante kruisingstoren, twee ongelijke transeptarmen en een vijfzijdig koor met kleine rechthoekige sacristie in de zuidoostelijke oksel. Het schip gaat hoogst waarschijnlijk terug tot het romaanse zaalkerkje, opklimmend tot de eerste helft van de 12de eeuw.


Parochiekerk Sint-Michiel

Marktplein zonder nummer (Sint-Lievens-Houtem)
Gelegen ten oosten van het Dorpsplein, omringend, ommuurd kerkhof. Romaans koor uit de 11de tot 12de eeuw, geflankeerd door twee traptorens: van de noordtoren bleef alleen de onderbouw bewaard, heden opgenomen onder het dak, zuidtoren met aanpalend martyrium uit de 10de eeuw.


Parochiekerk Sint-Paulus

Dries 23 (Sint-Gillis-Waas)
Georiënteerde kerk omringd door een plantsoen waarin een gedenkteken aan de Boerenkrijg in 1798, en één aan de beide Wereldoorlogen. Smeedijzeren afsluithek van 1760, aan vierkante arduinen pijlers met siervaasbekroning. De kruiskerk met vroeggotische vieringtoren werd in de eerste helft van de 15de eeuw progressief heropgebouwd en hoger opgetrokken.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer (Maldegem)
Het kerkje van het basilicale type is opgetrokken in gotische en neogotische stijl. Koor, transept en toren van de huidige kerk dateren in kern nog uit de 15de eeuw met latere herstellingen; het schip uit het einde van de 19de eeuw en de neogotische aanpassingen van de oudere delen resulteerden in een homogeen geheel. De nieuwe westgevel uit eind 19de eeuw werd uitgevoerd in een sobere neogotische stijl.


Parochiekerk Sint-Pieter

Essestraat 1 (Maarkedal)
Dorpskerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde met georiënteerd koor afwijkend naar het zuiden op rechthoekig perceel aan hoek Essestraat, ruimte overeenstemmend met het vroeger kerkhof. Huidige kerk kende drie grote bouwfasen, de oudere bouwevolutie is evenwel slechts fragmentarisch bekend.


Parochiekerk Sint-Stephanus

Sint-Margrietstraat zonder nummer (Gent)
Plattegrond ontvouwt een driebeukige, pseudobasilicale kerk van zes traveeën met een halfrond afgesloten koor ingeschreven in een vijfzijdige absis en recht afgesloten zijbeuken. Polygonale traptoren in zuidwestelijke kooroksel, achtkantige klokkentoren boven het koor.


Pastorie

Kerkstraat 7 (Lievegem)
Achterin gelegen gebouw, voorheen im ommuurde tuin met fraai ijzeren hek; vijf + één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1780 naar ontwerp van bouwmeester Hebbinghausen op de plaats van een ouder huis, aangekocht in 1664 als pastorie. Links travee toegevoegd in 1899 naar ontwerp van architect Henri Vaerwyck.


Pastorie Sint-Egidiusparochie

Frans Van Schoorstraat 12 (Dendermonde)
De pastorie uit 1908-1909 werd gebouwd in neostijl naar ontwerp van architect Henri Vaerwyck na de voltooiing van de nabijgelegen neogotische Sint-Egidiuskerk van 1903-1907 naar dezelfde architect. Zowel pastorie en kerk werden ingeplant op een nieuw aangelegd plein in het dorpscentrum.


Rijhuis ontworpen door H. en R. Vaerwyck

Adolf Baeyensstraat 5-9 (Gent)
Rijhuis van drie bouwlagen met plat dak, volgens opschrift in de natuurstenen aflijning van het uitspringend muurveld der toegang, naar ontwerp van bouwmeesters H. en R. Vaerwyck. Bakstenen lijstgevel daterend uit tweede kwart van de 20ste eeuw en aansluitend bij de Nieuwe Zakelijkheid.


Rustoord Sint-Franciscus

Hooiwege 4 (Evergem)
Gebouwd op de plaats van het zogenaamd armenwerkhuis en klooster van de zusters Franciscanessen, opgericht in 1833 door de heren Bovyn (burgemeester), De Ruyck (pastoor) en Buysse (notaris) voor het onderhoud van wezen, ouderlingen en zieken.


Schippershuis

Dok-Noord 16-17 (Gent)
Trapgevel in neotraditionele stijl van 1898 naar ontwerp van H. Vaerwyck, bouwmeester, en Ad. Steenbrugge, aannemer (in plint).


Vredegerecht

Stationsstraat 21 (Eeklo)
Opvallend kleurrijk bakstenen gebouw bij het begin van de Stationsstraat, opgericht door de stad tussen 1895 en 1899 als vredegerecht. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.


Vrije Lagere Jongensschool

Jongensschoolpleintje 1-10, 11 (Lievegem)
Achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex opgericht rond rechthoekige binnenkoer met woning van de hoofdonderwijzer, bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, van 1865 naar ontwerp van architect Edmond de Perre. Ertegenover, vleugel met klaslokalen van één bouwlaag en dertien traveeën, van 1909 en naar ontwerp van architecten Henri en Valentin Vaerwyck.