Jongensschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat A. Dierckxstraat
Locatie A. Dierckxstraat 2, Balen (Antwerpen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Balen (adrescontroles: 20-03-2007 - 20-03-2007).
  • Inventarisatie Balen (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op de hoek met de Stationsstraat. Voormalige jongensschool, naar verluidt opgericht in 1848-1849 op het achterste gedeelte van de gemeentelijke bleekweide; op het kadaster werd de school pas geregistreerd in 1860.

Het oorspronkelijke pand van vijf traveeën met centrale ingangspoort werd naar links uitgebreid met vier traveeën naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1876, ingetekend op het kadaster in 1877.

Eind jaren 1970 gesloten, naderhand gerestaureerd en ingericht als tijdelijk onderkomen voor "de Schakel", een vereniging voor volwassen gehandicapten, heden leegstaand. De Molse Bouwmaatschappij voorziet hier kortelings een verbouwing tot 12 appartementen met carports.

L-vormig bakstenen complex met aan de straat klassenvleugel van negen traveeën en één bouwlaag onder links afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), met huidig uitzicht uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Volgens oude prentkaarten eertijds met rondboogvensters. Lijstgevel op gecementeerde, beschilderde plint, gemarkeerd door grote rechthoekige vensters onder latei van gesinterde steen; metalen ramen. Overluifelde rechthoekige deur in vierde travee. Aflijnende houten kroonlijst. Haaks aanbouwsel links achteraan met korfboogdoorgang en aflijnende baksteenfries.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Balen, schetsen 1860/9, 1877/5.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Scholen, plannen 10, Balen, dossier 10.
  • WOUTERS V., Balen in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1986, nummer 39.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van A. Dierckxstraat

A. Dierckxstraat (Balen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.