Station Moere

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Moere
Straat Moerdijkstraat
Locatie Moerdijkstraat 29, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Station Moere

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Station Moere

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig station van Moere. Opgericht omstreeks 1868, bij de oprichting van lijn 62 Torhout-Oostende (1867-1967). Oorspronkelijk twee aparte bouwblokken, samengevoegd en vergroot in 1893. De spoorlijn, aanvankelijk uitgebaat door de "Société Anonyme du Chemin de Fer d'Ostende à Armentiers", zorgde voor een snelle verbinding tussen Parijs en Oostende. Verworven door de Belgische Staat in 1873. Rond de eeuwwisseling reden er dagelijks vier treinen. Aanleg van een dubbelspoor in 1902, terug uitgebroken door de Duitse bezetter, op zoek naar herstellingsmateriaal in 1944. In 1963 reed de laatste passagierstrein, in 1967 de laatste goederentrein. Sindsdien wordt het station bewoond. Uitbreiding van het gebouw in 1975. Verwijdering van de sporen in 1983, nu provinciaal wandel- en fietspad, "de Groene 62".

Stationschefwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van kunstleien tussen twee lage vleugels van drie traveeën onder een zadeldak van kunstleien ten zuiden en drie traveeën onder een plat dak ten noorden. Houten kroonlijst met getande sierbanden. Gele baksteenbouw op arduinen plint. Langgestrekte lijstgevels geritmeerd door spaarvelden. Gelijkvloerse verdieping van midden en noordvolume met getoogde en rondbogige muuropeningen, de andere muuropeningen zijn steekbogig. Beide zijn voorzien van spiegels en doorgetrokken druiplijsten en hebben een omlijsting in rodere baksteen. De zijgevelpunten van het middenvolume zijn voorzien van kleine oculi. Op één van de zijgevels staat het opschrift "Moere" (witte letters op blauwe achtergrond). Aan de voorzijde van het gebouw is er een bewaarde kasseiweg

In de onmiddellijke omgeving staat een gietijzeren blauwgeschilderde richtingpaal van omstreeks 1900.

Voorliggend gekasseid pleintje met burgerhuis met gecementeerde lijstgevel.

  • BRUGGE, ARCHIEF VAN HET KADASTER, 207: Mutatieschetsen, 1868/7, 1893/3, 1971/2, 1971/29 en 1975/11; 212: Kadastrale leggers, 413, 1284, 1802.
  • STAD GISTEL, Bouwdossiers, 99/180.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerdijkstraat

Moerdijkstraat (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.