Pastorie van de Sint-Hubertusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat Hulsen
Locatie Hulsen 106, Balen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Balen (adrescontroles: 20-03-2007 - 20-03-2007).
  • Inventarisatie Balen (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie met omhaagde voortuin en ommuurde tuin achteraan. Opgetrokken in 1876 naar ontwerp van de provinciale bouwmeester P.J. Taeymans van 1875, zie ook gedenkplaat rechter zijgevel.

De oorspronkelijke pastorie omvatte slechts één bouwlaag onder mansardedak, zie oude prentkaarten en ontwerp; laatstgenoemde vertoont een klassieke plattegrond met centrale gang, rechts een salon en achterliggende logeerkamer, links vooraan het "cabinet" en eetkamer, achteraan de slaapkamer; het aansluitende bijgebouw omvatte de moos en een stal; de mansardeverdieping werd vooraan ingenomen door twee slaapkamers, gescheiden door een kleedkamer, achteraan bevond zich de zolderruimte. De pastorie werd in 1952 verhoogd met een tweede bouwlaag, zie ook de bouwnaad en verschil in uitzicht.

Ten oosten van de kerk gelegen dubbelhuis van vijf traveeën en oorspronkelijk één, heden twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Lijstgevel met dubbelhuisopstand; verhoogde begane grond van baksteen met centraal deurrisaliet en geblokte, bepleisterde hoekpilasters; bepleisterde tweede bouwlaag. Beluikte schouderboogvensters met bewaard houtwerk op de begane grond en dito deur; eenvoudige steekbogige bovenvensters. Aflijnende houten kroonlijst op modillons. Linker zijgevel bezet met kunstleien; rechter zijgevel met vlechtingen en bouwnaad wijzend op de latere verhoging van 1952. Haaks aanbouwsel onder zadeldak (Vlaamse pannen); steekbogige muuropeningen en aflijnende baksteenfries.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Monumenten en Landschappen, Brussel, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Plannen.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, plannen 1, Balen-Hulsen, dossier 3.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hulsen

Hulsen (Balen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.