erfgoedobject

Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern

bouwkundig element
ID
5258
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5258
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Burgerhuis met dubbelhuisopstand van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met neoclassicistisch uitzicht uit de eerste helft van de 19de-eeuw. De gehele ordonnantie, sokkel, muurankers met gekrulde spie en dakkapellen verwijzen naar een veel oudere kern, 16de of 17de eeuw mogelijk in traditonele bak- en zandsteenstijl. Rechthoekige vensters me lekdrempels en een brede poort in hardstenen omlijsting met sluitsteen. Houten kroonlijst en dakkapel.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5258 (Geraadpleegd op 16-06-2021)