Hoeve Ezaart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Langgevelhoeve
Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Ezaart
Locatie Ezaart 292, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Ezaart

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Hoeve Ezaart

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Intact bewaard Kempisch langgevelhoevetje, opklimmend tot de 17de eeuw en één van de weinige resterende getuigen van de vroegere agrarische bedrijvigheid te Mol. Aan straatzijde: woonstalhuis met woongedeelte links en stal rechts, schuur in leem- en vakwerk, deels versteend, ten zuiden van het woonstalhuis; achteraan omhaagde, verwilderde tuin.

Woonstalhuis: verankerde baksteenbouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder rechts afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen en golfplaten). Lijstgevel met beluikte rechthoekige vensters, beschilderde lekdrempels, houten lateien en bewaard houtwerk; dito deur. Zichtbare houten stijl in de linker zijgevel; vernieuwde rechter zijgevel met rechthoekige poort.

Authentiek interieur met behouden balkenroostering en rode tegelvloeren. Klassieke plattegrond met voordeur die rechtstreeks toegang verleent tot de centraal in de hoeve gelegen woonkamer met schapraai en grote open haard, laatstgenoemde voorzien van een draaiarm voor de koeketel. Links van de woonkamer bevindt zich de "beste kamer" met eenvoudig rookkanaal tegen de buitengevel en ertegenover de bewaarde bedstee. Achter de woonkamer ligt de moos met rechts de toegang tot de stal en links de toegang tot de kelder en opkamer, laatstgenoemde gelegen achter de beste kamer.

Driebeukige schuur in leem- en vakwerk, ten dele versteend, onder schilddak (nok loodrecht op straat, golfplaten); goed zichtbaar vitswerk.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/1279.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ezaart

Ezaart (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.