erfgoedobject

Het gulden Claverblat

bouwkundig element
ID: 5288   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5288

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak (nok loodrecht op de straat). Verankerde trapgevel van vijf treden met overhoeks topstuk, in bak- en zandsteenbouw met speklagen, door een gevelsteen gedateerd 1618. De oorspronkelijke ordonnantie met insteek bleef bewaard in de hoge pui uit blauwe hardsteen, waarin een centrale deur en bovenlicht met lateien op kraagstenen. Op de bovenverdieping twee aangepaste rechthoekige vensters, oorspronkelijk kruiskozijnen met wigvormige ontlasting en tussendorpels ter hoogte van de speklagen; bewaarde kwarthol geprofileerde zandstenen negblokken, vernieuwde lateien en lekdrempels. Tweeledige top met centraal verlaagd luik, tussen twee rechthoekige vensters, bekroond door een rechthoekig luikje.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs : Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Het gulden Claverblat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5288 (Geraadpleegd op 26-05-2019)