erfgoedobject

Hotel Continental

bouwkundig element
ID
55054
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55054

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Hotel Continental
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hotel Continental
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig hotel zogenaamd CONTINENTAL; naamgeving zie opschrift door middel van betonnen, witgeschilderde blokletters boven de kroonlijst; nu 'mess der officieren' (14de regiment luchtdoelartillerie). Imposant eclectisch gebouw uit de jaren 1920 - met uitbreiding van 1937 naar ontwerp van architect A. Vereecke (Middelkerke) - als laat voorbeeld van een zeedijkhotel.

Pand van drie traveeën + twee toegevoegde rechter traveeën van 1937; verhoogde begane grond en vijf bouwlagen onder plat dak. Arduinen sokkel met rechthoekige keldervensters. Rode baksteenbouw; overkragende bovenverdieping getypeerd door een sterk belijnende, witgeschilderde gevelafwerking zie de aflijnende en doorlopende vensteromlijstingen van de drielichten, de cordonvormende banden, de kroonlijst op klossen, de doorlopende gebogen erkerpartij bekroond met uitgewerkt fronton. Sterke detaillering in de kroonlijst, de consoles, de sluitstenen, de voluutversiering en de bolbekroning. Witgeschilderde begane grond met breed korfboogvenster onder druiplijst gesteund op twee pilasters, respectievelijk links en rechts geflankeerd door rechthoekige vensters en deur. Vernieuwd houtwerk.

Gelijkaardige eclectische achtergevel aan de J. Casselaan (nummer 3), van drie traveeën en zes bouwlagen op licht verhoogde begane grond. Centrale travee als rechthoekige erker oplopend in klokgeveltje met frontonbekroning, geflankeerd door driezijdige erkers. Begane grond met brede driezijdige erker geflankeerd door rechthoekige deur en poort in een geblokte omlijsting.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archiefnummer 1695, 1696.
  • Gemeentearchief Middelkerke, MI, nummer B 43, 1937.
  • CONSTANDT M. s.d.: Historische nota's opgemaakt naar aanleiding van de beschermingsaanvragen voor het voormalige postgebouw en de Mess der Officieren.

Bron: HUYS M., KERRINCKX H. & VANNESTE P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Hotel Continental is niet langer de Mess der officieren van het 14de Bataljon Artillerie. Het bataljon werd opgedoekt in 2010 en het hotel is overgegaan naar de dienst CDSCA van het Belgisch leger.

  • Informatie verkregen van Rudy Acke (januari 2021).
Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hotel Continental [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55054 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.