Holmenshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Slijpe
Straat Tempelhofstraat
Locatie Tempelhofstraat 6, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Holmenshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tempelhofstraat nr. 6. Z.g. "HOLMENSHOEVE" cf. gevelsteen. Voormalige hoeve thans expositieruimte; benaming verwijzend naar beeldhouwer Gerard Holme, die tien jaar op deze plaats woonde. Kwaliteitsvolle wederopbouwhoeve, naar verluidt onderscheiden met prijs. Thans gedeeltelijk aangepast voor nieuwe functie. Heropgebouwd in de lijn van de 19de-eeuwse traditie cf.

opstelling: bestanddelen oorspronkelijk los en L-vormig opgesteld rondom een erf, ten noorden, toegankelijk via inrijpoort; boerenhuis en afhankelijkheden resp. ten noorden en ten westen;

materialen: verankerde rode baksteenbouw, gebruik van gele baksteen voor strekken en banden; pannen (mechanische) zadeldaken voorzien van dakkapellen;

streekeigen bouwelementen: (zij-)tuitgevels onder meer met oculus; gemarkeerde schoorstenen; inrijpoort onder ezelsrug met korfbogige inrit en voetgangersdoorgang onder rollaag, gestut door steunberen met versnijdingen;

indeling: boerenhuis met dubbelhuisopstand van twee bouwlagen en drie traveeën onder meer opkamertravee aan straatzijde; nutsgebouwen met aangepaste indeling.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tempelhofstraat

Tempelhofstraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.