erfgoedobject

Neoclassicistisch herenhuis

bouwkundig element
ID
5552
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5552

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoclassicistisch herenhuis volgens de bouwaanvraag uit 1828 opgetrokken in opdracht van P.-M. Van Hal, fabrikant van en handelaar in zijdestoffen. Uit het bouwdossier vallen ontwerper nog aannemer af te leiden. Het gebouw bezit een oudere kern, waarvan de laatclassicistische poortomlijsting, in 1804 aangebracht door jufffrouw Van Hal, behouden bleef. Een latere eigenaar, Emile Henricus Joannes Lemineur (Antwerpen, 1867-Antwerpen, 1944), notaris van 1894 tot 1924, liet in 1913 door de architect Jos. Arnou op het aanpalende hoekperceel met de Minderbroedersstraat een kantoorgebouw optrekken, waarvan het gelijkvloers doorliep in het herenhuis.

Met een gevelbreedte van vijf traveeën omvat de voorname rijwoning met dubbelhuisopstand drie bouwlagen, oorspronkelijk vermoedelijk onder een schilddak dat recent werd vervangen door een leien pseudo-mansarde. Het complexe gebouw omvat vier vleugels rond een binnenplaats, met een koetshuis achteraan op het perceel. De gecementeerde lijstgevel, oorspronkelijk bepleisterd en beschilderd met schijnvoegen op de begane grond, rust op een plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst en volkomen symmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het poortrisaliet in de middenas. Dit laatste wordt gemarkeerd door een entablementvenster op de eerste verdieping, en de uit 1804 daterende, rechthoekige koetspoort in een omlijsting uit blauwe hardsteen. Deze laatste bestaat uit ingediepte pilasters met neuten en een gestrekte waterlijst op Lodewijk XVI-consoles met stafwerk en guttae. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit naar boven toe verkleinende registers van rechthoekige vensters, met kordonvormende lekdrempels op de eerste, en individuele lekdrempels op gegroefde voluutconsoles op de tweede verdieping. Oorspronkelijk werden de eerste verdieping en het middenrisaliet geaccentueerd door vermoedelijk geriemde vensteromlijstingen. Van het oorspronkelijk klassieke hoofdgestel met gelede architraaf en blinde fries, rest de houten kroonlijst op voluutconsoles en metopen, die oorspronkelijk werd bekroond door een blinde attiek. Het houten schrijnwerk van de koetspoort en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren parapetten van de eerste verdieping.

Koetshuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien schilddak. De opstand wordt gemarkeerd door een drie traveeën breed middenrisaliet, doorgetrokken tot in de bedaking. Opengewerkte begane grond, rechthoekige bovenvensters, klassiek hoofdgestel.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 838#445 (1828) en 838#93 (1804).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistisch herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5552 (Geraadpleegd op )