Koninklijke Stallingen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Noorse Stallingen
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Koninginnelaan, Kaïrostraat
Locatie Koninginnelaan 78, Kaïrostraat 91-93, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Koninklijke Stallingen

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koninklijke Stallingen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

* Koninginnelaan nr. 74-78. Voormalige Koninklijke Stallingen naar ontwerp van Noorse architect I.A. Knudsen van 1903, ook z.g. "Noorse stallingen"; vanaf 1928 in gebruik als school, sinds 1959 als Sportcentrum. Beschermd als monument bij K.B. van 22/09/1981.
Oorspronkelijke locatie binnen de oude stadskern tussen Van Iseghemlaan en Langestraat, nabij het "Oud Koninklijk Paleis" (cf. Langestraat nr. 69). Bouw van Koninklijk Chalet op grens met Mariakerke in 1873-1874, aanleiding tot verhuizing van stallen naar omgeving van nieuwe koninklijke residentie, voorlopig aan de nieuw aangelegde Wellingtonstraat. In 1877 tekent Engelse architect W.J. Green, tevens ontwerper van Koninklijk Chalet, plannen voor nieuwe stallen. Project niet uitgevoerd vermoedelijk tengevolge van beslissing Leopold II om het paviljoen van de koningin naast het zijne op te richten door een andere architect. Nieuwe plannen voor stal- en koetsgebouwen aan Koninginnelaan resp. naar ontwerp van Franse architecten A. Marcel, Coulomb en Chauvet in 1902, eveneens niet uitgevoerd. Uiteindelijke realisatie naar ontwerp van Noorse architect I.A. Knudsen, ontwerper van het paviljoen van Noorwegen op de Wereldtentoonstelling van 1900 te Parijs en tevens van het nu verdwenen houten chalet in het Koninklijk Domein te Raversijde. Voltooid in 1904, evenwel nooit in gebruik genomen als stalling. In 1929 intrek van stedelijke technische school en in 1959 verbouwd tot stedelijk sportcentrum.
Deels ingebouwd rechthoekig hoekcomplex bij Kaïrostraat. U-vormige opstelling met stalvleugel ten noordoosten en remises rondom binnenplaats met poortgebouw tussen hekken aan straatzijde. Markante houten constructie met overstekende leien zadeldaken. Opbouw met houten zuilen, opengewerkte dakspanten, bebording, dakruiters en poorten onder puntgevel met windveer verwijst min of meer naar de Noorse "stavkirke". Verzorgde houtbewerking, zowel binnen als buiten, in z.g. "Dragenstilen", een Scandinavische art-nouveau-interpretatie van de Vikingstijl cf. steeds terugkerende knoop- en kepermotieven, draakvormige balksloffen.
Aanpassingen tengevolge nieuwe functie cf. o.m. her en der ingebrachte plafonds en bijbouwen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW000408, W/00466 en W/00973.
LOMBAERDE P., Leopold II. Koning-bouwheer, Gent, 1995, p. 92-93.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koninginnelaan

Koninginnelaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.