De Draeck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Mutsaardstraat
Locatie Mutsaardstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Draeck

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument De Draeck

Deze bescherming is geldig sinds 07-09-1979.

omvat de bescherming als monument De Draeck: voorgevel
gelegen te Mutsaardstraat 30 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-1958.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Barok koopmanshuis gebouwd omstreeks 1628 door de familie de Villegas, dat tot in de 18de eeuw bij het "Suyckerhuys" hoorde. Het pand werd in 1738 verkocht aan de baljuw van Schoten Leonard Offermans, in 1793 aan belastingontvanger Louis Devignes, in 1809 aan Jean Biart, en in 1846 aan de ondernemer en politicus Jean Félix Van den Bergh-Elsen. De advocaat J. Anthony, eigenaar sinds 1885, liet die de geveltop in 1890 restaureren door de architect Ernest Stordiau. Daarbij werden de waterlijsten, het drielicht en kozijn van de twee topgeledingen, het fronton en topstuk vernieuwd.

Het diephuis met een gevelbreedte van vier traveeën omvat twee bouwlagen onder leien zadeldak. De in- en uitgezwenkte topgevel met krulvoluten is representatief voor de overgangsstijl van laat-renaissance naar vroeg-barok. Het gevelparement uit zandsteen werd bij een recente restauratie opnieuw bepleisterd en beschilderd, met vrijlating van de onderdelen uit blauwe hardsteen, met name de plint, deuromlijsting, dorpels, waterlijsten, voluten en het fronton. De constructie is op alle bouwlagen en in de top verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. Begane grond en bovenverdieping zijn opgebouwd uit registers van aangepaste rechthoekige vensters in verkleinende ordonnantie, met kwarthol geprofileerde dagkanten, hardstenen latei en lekdrempel, doorgetrokken op de begane grond. Rondboogdeur met hardstenen omlijsting in de rechter travee, samengesteld uit pilasters met neuten, wortelmotief en lijstkapiteel, een geprofileerde booglijst met diamantkoppen als sleutel en in de zwikken, en een gestrekte waterlijst. Drieledige top gemarkeerd door geprofileerde waterlijsten en bovenaan afgesloten door een driehoekig pseudo-fronton op gestrekte uiteinden, met een bolornament als topstuk. In de eerste twee geledingen rondboogluiken met diamantkopsluitsteen en -imposten, geflankeerd door rechthoekige vensters of kloosterkozijnen met uitspringende lateien. Hogerop een rechthoekig venster met latei op kraagstenen onder een oculus gevat in een vlakke omlijsting. Houten vleugeldeur en vensterschrijnwerk uit de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde achtergevel, puntgevel met overhoeks topstuk en rechthoekige muuropeningen op individuele lekdrempels.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1890#630.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Mutsaardstraat

Mutsaardstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.