erfgoedobject

In den Zoeten Inval

bouwkundig element
ID
5602
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5602
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Meergezinswoning met winkel op de hoek van Nationalestraat en Sint-Andriesstraat, voor eigen rekening gebouwd door de architect Hendrik Krekel naar een ontwerp uit 1884, in een gevelsteen gedateerd 1885. Gesloopt voor de bouw van een nieuwbouwflat op de kop van het bouwblok Sint-Andriesstraat, Nationalestraat en Augustijnenstraat.

Hendrik Krekel was in Antwerpen als architect actief van de late jaren 1870 tot de Eerste Wereldoorlog. Bijzonder productief realiseerde hij een 150-tal bouwprojecten voor één of meerdere nieuwbouwwoningen, verspreid over de binnenstad en de 19de-eeuwse gordel, met een grote concentratie in de wijk Zuid. Het conventionele neoclassicisme dat hij daarbij doorgaans beoefende, wisselde hij af met ontwerpen in neo-Vlaamserenaissance-stijl. In de Nationalestraat realiseerde hij tussen 1880 en 1898 in totaal een vijftiental bouwprojecten, waaronder markante hoekhuizen als “Nationale Leeuw” en "In den Zoeten Inval"

Afgeschuind hoekhuis van vijf traveeën en vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak. Lijstgevel met een parement uit baksteenmetselwerk en witte natuursteen, op een plint uit blauwe hardsteen. De middenpenant van de zuidgevel wordt gemarkeerd door een reliëf met een humoristische voorstelling van een mannetje dat in bijenkorf duikelt, gevat in rondboognis met waterlijst en gebroken, driehoekig fronton. Deze is geïntegreerd in een standaard, waarvan de basis een banderol draagt met de huisnaam “IN DEN ZOETEN INVAL”, en die wordt bekroond door een blazoen met opschrift “ANNO 1885”. Voorts, verticaal gegroepeerde rechthoekige vensters, per verdieping geflankeerd door Dorische, Ionische en Corinthische halfzuilen, en een klassiek hoofdgestel. Een balkon met consoles en balustrade markeert de eerste verdieping van de hoektravee, die in de bouwplannen wordt bekroond door een dakkapel met gebroken, driehoekig fronton. Oorspronkelijk klassieke winkelpui met hoekportaal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1884#1255.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: In den Zoeten Inval [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5602 (Geraadpleegd op 19-06-2021)