erfgoedobject

Woon- en handelspand in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 5604   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5604

Beschrijving

Woon- en handelspand in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Charles Auguste Laufer-Ryckers, naar een ontwerp door de architect Hendrik Krekel uit 1886, in een gevelsteen gedateerd 1887. Laufer-Ryckers had in 1884 door Krekel al het aanpalende woon- en handelspand “In den Engel” laten bouwen. Beide panden werden gesloopt voor een nieuwbouwflat omstreeks 1988.

Hendrik Krekel was in Antwerpen als architect actief van de late jaren 1870 tot de Eerste Wereldoorlog. Bijzonder productief realiseerde hij een 150-tal bouwprojecten voor één of meerdere nieuwbouwwoningen, verspreid over de binnenstad en de 19de-eeuwse gordel, met een grote concentratie in de wijk Zuid. Het conventionele neoclassicisme dat hij daarbij doorgaans beoefende, wisselde hij af met ontwerpen in neo-Vlaamserenaissance-stijl. In de Nationalestraat realiseerde hij tussen 1880 en 1898 in totaal een vijftiental bouwprojecten, waaronder markante hoekhuizen als “Nationale Leeuw” en "In den Zoeten Inval".

Rijwoning van drie traveeën en vier bouwlagen, oorspronkelijk onder een zadeldak. De lijstgevel met een parement uit baksteenmetselwerk en witte natuursteen, rustte oorspronkelijk op een geblokte winkelpui uit blauwe hardsteen. Deze laatste, met zijportaal en privé-inkom, werd boven de steekboogvitrine bekroond door een breed balkon met balustrade op zware voluutconsoles. Horizontaal geleed, de eerste verdieping gemarkeerd door pilasters en een entablement, legt de compositie de klemtoon op de middenas. Deze wordt op de bovenste verdiepingen geaccentueerd door een entablement, een balkon en een driehoekig fronton. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters, verlevendigd met speklagen, diamantkoppen, boogvelden met stucdecor of waterlijsten, en lekdrempels op consooltjes. Klassiek hoofdgestel met bewerkte fries en houten kroonlijst op klossen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1886#1513.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woon- en handelspand in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5604 (Geraadpleegd op 25-09-2020)