Distilleerderij Auguste Pede-Christiaens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Ooststraat
Locatie Ooststraat 62, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Distilleerderij Auguste Pede-Christiaens

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woon- en winkelhuis in eclectische stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Ooststraat nr. 62/ Straat Zonder Eind nr. 1. Voormalige distillerie "Auguste Pede-Christiaens". Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.

Historiek.
Op het perceel van de distillerie staat begin 19de eeuw een pakhuis, eigendom van een Oostendse plafonneur. Na een verdeling van het geheel in drie woonhuizen, koopt Augustus Pede-Lauwereins, reder in Oostende, het middelste huis, samen met achtergelegen "plaats en gebouwen". De open ruimte wordt met uitzondering van een klein koertje volgebouwd met opslagplaatsen. In 1896 gaat het eigendom door deling over op August Jan Karel Pede-Christiaens, handelaar te Oostende, die op dit adres in de Ooststraat gaat wonen. Pede verwerft een aantal omringende panden, waaronder het pand rechts naast het huis in de Ooststraat, en laat in 1916 een belangrijke verbouwing uitvoeren, waarbij grosso modo de huidige perceelsstructuur ontstaat. Vermoedelijk dateert de bekleding van de gevels in de Ooststraat en in de Straat zonder Einde met de typerende paarse faiencesiersteen uit die periode. Het complex omvat een likeurstokerij (achterliggende magazijnen), een herenhuis met winkelgelijkvloers in de Ooststraat en burelen in de Straat zonder Eind. Tot midden de 20ste eeuw blijft het complex in handen van de handelaarsfamilie Pede. August Noë Pede verkoopt het geheel in 1958 aan de S.E.O., de coöperatieve Vennootschap "Spaarzaamheid Economie Oostende". Dit is een coöperatieve die in 1892 gesticht wordt onder de bedienden van de Staat (spoorwegen, post, telegraaf en zeewezen) en bijna een eeuw lang een belangrijke rol in de distributiesector van Oostende en omgeving heeft gespeeld, tot het wordt opgegeven in 1981. De S.E.O. gebruikt het gebouw verder als opslagplaats en winkel, met in de Ooststraat een apotheek. Na 1981 fungeert het complex als appartementsgebouw, met verschillende appartementen in het pand aan de Ooststraat, waarvan één doorloopt tot in de Straat zonder Eind. De apotheek in de Ooststraat behoudt zijn functie en wordt daartoe in de jaren 1990 aangepast.

Beschrijving.
Woon- en handelspand, opgetrokken ca. 1916 in eclectische stijl met neobarokke inslag voor de ornamentiek en art-nouveau-invloed voor het materiaalgebruik (geglazuurde baksteen).
In de Ooststraat een dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder pannen schilddak (nok evenwijdig met straat). Begane grond geblokt uitgewerkt in arduin waarboven opvallend gevelparement van lichtpaars geglazuurde baksteen. Het handelsgelijkvloers wordt afgeboord door een arduinen band met opschrift in verdiepte en vergulde letters "AUGSTE PEDE - CHRISTIAENS - VINS ET LIQUEURS - GROS ET DETAILS". Bovenverdiepingen met kolossale pilasters onder gelede architraaf waarboven tegeltableau met meandermotief en houten gootlijst op klossen, centraal onderbroken door in- en uitzwenkende topgevel. Rechthoekige en getoogde vensteropeningen met arduinen omlijsting, o.m. op verdiepte borstwering waarin tegeltableaus met festoenmotieven; schrijnwerk bewaard (houten T-vensters).
Beneden, centraal een rechthoekige dubbele deur, onbeschilderd, deels beglaasd met gestileerde gietijzeren hekjes waarin initialen van de bouwheer "PC" (Pede-Christiaans). Drieledig uitstalraam rechts met gietijzeren zuiltjes onder dito I-balk met palmetten en rozetten; fraaie houten roedeverdeling in bovenlichten. Schrijnwerk grotendeels bewaard; in 2004 jammerlijke vervanging van de zijramen door PVC. Links van de deur, twee rechthoekige doorbrekingen van de venstertraveeën voor de apotheek: verbouwing eind 20ste eeuw van de twee venstertraveeën. De oorspronkelijke rechthoekige vensters hadden een vormgeving aansluitend bij de voordeur, met hetzelfde bovenlicht.
Interieur. Oorspronkelijke functie als herenhuis met op gelijkvloerse verdieping een winkel, doorlopend tot aan de Straat zonder Eind. Nu op elke verdieping een appartement; links een apotheek. Centrale inkomhall met mozaïekvloer (wit met rode boord, lelies in de hoeken), pilasters in stucwerk. Dubbele deuren naar winkel rechts en naar achterliggend trappenhuis.
Afzonderlijke ingang voor de oorspronkelijke burelen via Straat zonder Eind met gevel in gelijkaardige bouwtrant en -materialen. Klein bouwvolume van twee/drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak. Gevel afgewerkt met in- en uitzwenkende geveltop bekroond door rond fronton met bolornament. Gevel volledig bekleed met paarse geglazuurde baksteen en voorzien van arduin als aflijning van de geveltop, voor lage plint, vensteromlijstingen en horizontale banden. Deze banden zijn voorzien van opschriften met verdiepte, vergulde letters: "DISTILLERIE AUGUSTE PEDE" en "BUREAUX ET MAGASINS". Begane grond oorspronkelijk met driedelig betralied venster links en rechts en brede toegangspoort naar de achterliggende magazijnen; nu vervangen door twee poorten. Daarboven verdieping met drielicht onder korf- en rondbogen; bekronende zolderverdieping met twee rechthoekige vensters en ovaal medaillon in de top. Interieur aangepast.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002366 en W/01962.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende 1, 1855/5, 1858/8, 1876/9, 1911/24, 1914/12, 1916/4, 1928/19, 1946/16, 1959/8, 1981/2.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ooststraat

Ooststraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.